Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Promoció econòmica

L’Ajuntament de Sitges convoca nous ajuts per reforçar les activitats econòmiques amb suspensió o limitació d’obertura al públic i per finançar despeses de lloguer o d’hipoteca

Les sol·licituds es poden presentar telemàticament a partir d’avui, 28 de juny, i fins al 23 de juliol a sitges.cat/ajutsempreses. Aquests ajuts formen part del paquet de mesures extraordinàries impulsades per l’Ajuntament de Sitges per fer front a la crisi econòmica generada per la Covid-19.

L’Ajuntament de Sitges obre una nova convocatòria d’ajuts econòmics extraordinaris per pal·liar l’impacte de la pandèmia de la Covid-19. Des d’aquest dilluns, 28 de juny i fins al 23 de juliol, es poden presentar telemàticament les sol·licituds per a l’atorgament de dues línies d’ajuts destinats a reforçar les activitats econòmiques amb suspensió o limitació d’obertura al públic, així com també, per finançar les despeses de lloguer o hipoteca per a empreses i establiments comercials. Aquesta convocatòria és en règim de concurrència no competitiva, a la qual la regidoria de Promoció Econòmica de Sitges destina una dotació pressupostària de 456.000 euros. Enguany, per primera vegada s’atorga una línia d’ajuts al reforç a les activitats econòmiques amb suspensió o limitació d’obertura al públic amb una partida pressupostària de 256.000 euros. En paral·lel i per segon consecutiu es torna a obrir la línia de col·laboració per finançar les despeses de lloguer o hipoteca per valor de 200.000 euros.

El regidor de Promoció Econòmica, Guillem Escolà, remarca que “des de l’Ajuntament de Sitges continuem ajudant a les empreses i autònoms, de les activitats econòmiques més afectades, a superar aquesta crisi derivada de la pandèmia. Porten més d’un any suportant moments molt durs i aquests ajuts serviran per pal·liar justament les parades de les activitats que han hagut de suportar per decret de la Generalitat, així com també, per contribuir en el pagament dels lloguers o les hipoteques dels locals que són una despesa fixa molt important per a tot negoci”.

D’altra banda, el termini per presentar les sol·licituds del primer dels ajuts econòmics que es va activar aquest 2021 per fomentar la consolidació d’empreses amb més de dotze mesos donades d’alta al Règim Especial de Treballadors (RETA), finalitza avui dilluns. Les persones interessades poden sol·licitar-lo telemàticament. L’Ajuntament recorda que aquesta partida està destinada a activitats econòmiques declarades com a no essencials (hostaleria i restauració (bars, restaurants), equipament personal (bijuteria, complements de moda, etc.), parament de la llar, entre d’altres).

La regidoria de Promoció Econòmica impulsa per segon any un paquet d’ajudes per fer front als efectes de la Covid-19. En total aquest 2021 es posen en marxa sis ajuts econòmics amb un pressupost de 871.000,00 € dels quals estan actius quatre dels sis que hi ha aquest any. El regidor de Promoció Econòmica, Guillem Escolà, assegura que “hem intentat que tots aquests ajuts siguin compatibles amb la resta d’ajuts ja siguin de l’Ajuntament o d’altres administracions i així tots els negocis puguin demanar-los si compleixin els requisits, amb l’objectiu que la suma de tots els ajuts permeti que no hagin de tancar i puguin superar aquesta crisi”.

Enguany els ajuts són sense competència a diferència del que va succeir l’any 2020 en què algun ajut va ser per concurrència competitiva i aquest canvi segons el regidor Guillem Escolà és positiu “perquè les persones que sol·licitin un ajut i compleixin el requisits rebran diners ja que l’any passat algunes empreses i autònoms es van quedar fora però aquest cop no serà així. Tothom qui demani els ajuts i reuneixi tots els criteris els rebrà”. Tota la informació sobre els ajuts es pot consultar a través dels enllaços: sitges.cat/ajutsempreseshttps://www.sitges.cat/serveis/promocio-economica/ajudes-extraordinaries-covid-19.

Relació d’ajudes per aquest 2021

  1. Ajuts per a la consolidació d’empreses (finalitza avui 28 de juny)
  2. Ajuts per reforçar les activitats amb tancament parcial o total de la seva activitat (des del 28 de juny al 23 de juliol)
  3. Ajuts per al lloguer o hipoteca de locals comercials no essencials (des del 28 de juny fins al 23 de juliol)
  4. Ajuts per fomentar l’associacionisme empresarial (fins al 30 de setembre de 2021)
  5. Ajuts a la creació d’empreses d’autònoms RETA (autònoms de 1r any-Nous Emprenedors) (obrirà terminis aviat)
  6. Ajuts a la contractació i millora de l’ocupació (obrirà terminis aviat)

 

Informació sobre l’ajut per a les activitats econòmiques amb suspensió o limitació d’obertura al públic i sobre l’ajut per finançar les despeses de lloguer o hipoteca i/o establiments comercials

 

Destinataris

  1. A) Línia de reforç a les activitats econòmiques amb suspensió o limitaciód’obertura al públic.

Podran acollir-se a aquest ajut les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’empreses o establiments que desenvolupen la seva activitat econòmica a Sitges.

  1. B) Línia de col·laboració per finançar les despeses de lloguer o hipoteca.

Podran acollir-se a aquest ajut les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’empreses o establiments que desenvolupen la seva activitat econòmica a Sitges.

 

Import de les ajudes

  1. A) Línia de reforç a les activitats econòmiques amb suspensió o limitaciód’obertura al públic.

Discoteques aportació única de 6.000,00 €.

Bars musicals, sales de ball, sales de festes i assimilables aportació única 2.500,00 €.

L’import de l’ajut per a les activitats econòmiques de restauració, cafeteries, bars, cafè-bars, restaurants, bar-restaurant, tavernes, cellers, xocolateries, salons de te, croissanteries i assimilables aportació única de 1.000,00 €.

L’import de les activitats extraescolars: acadèmies de ball, activitats de música no reglades i assimilables aportació única de 1.000,00 €.

La resta d’activitats econòmiques l’import de l’ajut serà una aportació única de 500,00 €.

En el supòsit que l’import total dels ajuts sigui superior al crèdit màxim establert es procedirà al prorrateig entre els beneficiaris de l’ajut.

 

  1. B) Línia de col·laboració per finançar les despeses de lloguer o hipoteca.

Únicament es prendran en consideració per a l’atorgament de l’ajut les despeses derivades del lloguer o hipoteca de l’immoble on es desenvolupi l’activitat empresarial o comercial, durant el període d’octubre de 2020 a març de 2021.

 

 

 

 

 

 Lloguer o Hipoteca                                                                              Percentatge

 Import del lloguer o hipoteca superior a 30€ el metre quadrat                  40%

 Import del lloguer o hipoteca entre 15 i 30€ el metre quadrat                   35%

 Import del lloguer o hipoteca menys de 15 € el metre quadrat                 30%

 

Els percentatges consignats s’aplicaran sobre l’import mensual del rebut de la despesa finançable. L’import màxim dels ajuts anirà en funció del nombre de sol·licitants, quedant establerts entre 500 € i 3.000 €. En el supòsit que l’import total dels ajuts a reconèixer sigui superior al crèdit màxim establert es procedirà al prorrateig entre els beneficiaris de l’ajut.

 

Requisits: Es poden consultar a https://seu.sitges.cat/documentPublic/download/1093.

Tramitació: A través del portal de tràmits, https://carpeta.sitges.cat, es poden trobar els formularis per fer el tràmit. L’enllaç directe és el següent:  

https://carpeta.sitges.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?Cercador=True&IdTramit=585

Termini de sol·licitud: del 28 de juny al 23 de juliol

Pagament: Es farà en un únic pagament un cop verificada la documentació justificativa.

 

Documents: Bases de l'ajut publicades a la seu electrònica

Més informació a nivell10@sitges.cat