Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mediació

Mediació (CAT)

La mediació és un procés en el qual les persones, a través del diàleg i de forma voluntària, busquen acords satisfactoris que permetin resoldre els seus conflictes amb l’acompanyament d’una persona mediadora que actua de manera imparcial.

És un procés voluntari, flexible i participatiu de resolució pacífica de conflictes que l’ajuntament posa a disposició ciutadana de forma gratuïta.  

Un espai de diàleg on la persona mediadora  analitza la situació i acompanya a les parts per trobar alternatives i recuperar el diàleg i la normalitat de les relacions dins la coresponsabilitat de les parts involucrades en el conflicte.

Cal que una de les parts implicades, ho sol·liciti. La persona mediadora es posarà en contacte amb les diferents parts implicades i valorarà la viabilitat del procés de mediació.

 • Oferir a la ciutadania de Sitges una via complementària i/o alternativa per la resolució de conflictes.
 • Promoure la cultura del diàleg i contribuir a la cohesió social i a la qualitat de vida de la ciutadania de Sitges, mitjançant la coresponsabilització.
 • Apoderar a les persones i millorar la seva capacitat per afrontar els seus conflictes, fomentant la participació i integració social.

 

Veïnals

 • Sorolls
 • Olors
 • Obres
 • Neteja i higiene
 • Humitats
 • Gestió de comunitats
 • Dificultats de relació/comunicació
 • Ús dels espais comuns
 • Aire acondicionat
 • Tinença o molèsties causades pels animals domèstics
 • Ascensors

Familiars

 • Relacions intergeneracionals
 • Persones dependents

Escolars

 • Relació entre famílies del centre i/o relació entre joves del centre un cop fora d’aquest

Activitats econòmiques

 • Sorolls
 • Olors
 • Llicències
 • Qüestions contractuals

Associatius

 • Relacions entre membres d’una associació
 • Relacions entre associacions

Conflictes incompliment d’ordenances

 • Animals domèstics
 • Civisme
 • Patrimoni
 • Convivència ne l’ús i gaudi de l’espai públic

 

Cal tenir en compte que no són mediables:

 

 • Conflictes familiars de separació i divorci.
 • Conflictes on una part sigui l’Ajuntament.
 • Conflictes d’àmbit mercantils o de consum.
 • Conflicte on existeixi la presumpció de delicte o hi ha una via judicial oberta.
 • Conflicte on es constati que una de les parts ha patit abusos.
 • Conflicte on existeixi una via judicial oberta de violència de gènere.
 • Conflicte d’un menor sense consentiment del tutor.

Conflicte amb implicats amb problemes greus de salut mental o sigui declarat incapacitat, excepte que sigui un conflicte menor i l’implicat per sentència d’incapacitació tingui prou capacitat per fer-se’n responsable.

Descarrega el tríptic informatiu: