Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

L’Ajuntament de Sitges promou el tràmit per a la inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial

La inscripció en el Registre és un pas previ i necessari per optar a les pròximes promocions d’habitatge protegit

L’Ajuntament de Sitges fa un pas endavant cap a les pròximes convocatòries d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO), en les què s’oferiran 175 habitatges de titularitat pública i de lloguer per donar resposta a l’actual demanda habitacional. Tot i que les convocatòries d’HPO es donaran a conèixer sis mesos abans de l’entrega de les obres (les dues primeres promocions estaran finalitzades el segon semestre de 2022), estar inscrit en el Registre de Sol·licitants és un requisit previ per a optar-hi. La regidora d’Habitatge, Júlia Vigó, ha explicat que “la inscripció té validesa d’un any i cal que sigui vigent en el moment de presentar-se a les convocatòries de les diferents promocions públiques”. 

Poden inscriure’s al Registre de Sol·licitants d’HPO de Sitges les persones o unitats de convivència interessades en accedir a un habitatge amb protecció oficial a Sitges i que compleixin els requisits que estableix la normativa: ser majors d’edat o emancipades amb necessitat d’habitatge, que compleixin els límits d’ingressos màxims i mínims, i que estiguin empadronades a Sitges en el moment de la sol·licitud. També poden inscriure’s persones migrades originàries de Sitges o que hi hagin residit els 2 anys anteriors a la sortida del municipi, i aquelles que han establert la seva residència a una altra localitat i desitgen retornar, amb acreditació d’inscripció al padró municipal els 12 anys anteriors a la seva sortida. També poden optar les persones sol·licitants sense la nacionalitat espanyola o amb la d’un país de la UE amb permís de residència vigent, que compleixin els requisits generals.

Les persones que ja estiguin inscrites al Registre hauran de comprovar si és necessària la corresponent renovació, que es pot realitzar amb la presentació d’una declaració responsable sempre i quan no hi hagi canvis significatius en relació, entre altres, als ingressos o al número de persones que conformen la unitat de convivència. En cas contrari, caldrà fer les modificacions corresponents per a la valoració de l’Oficina Local de l’Habitatge.

L’Ajuntament de Sitges ha elaborat un web específic sobre el Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges (RSHPOS), on s’explica què es el Registre, quins requisits té, la documentació necessària a presentar i com realitzar el tràmit d’inscripció. Podeu trobar tota la informació a la pàgina Registre de Sol·licitants.

Sempre que sigui possible, l’Ajuntament recomana realitzar la sol·licitud on-line, encara que també es pot tramitar presencialment, mitjançant cita prèvia, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).