Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

L’Ajuntament de Sitges ultima la tercera promoció d’HPO

Imatge d'arxiu de la cuina d'un habitatge de la segona promoció d'HPO
Imatge d'arxiu de la cuina d'un habitatge de la segona promoció d'HPO
La tercera promoció d’HPO consta de 70 habitatges. Les persones interessades en optar-hi han de fer la inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges, o, en cas d’estar inscrites, renovar-la si caduca abans de la data màxima. El termini finalitza el 30 de juny, inclòs. La promoció incorpora una reserva específica per a persones menors de 35 anys, i manté els contingents de mobilitat reduïda i ingressos baixos.

L’Ajuntament de Sitges ha aprovat les bases de la tercera promoció d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO) de 70 habitatges, ubicats a la cantonada dels carrers Lola Anglada 12- 20 i Jacint Picas i Cardó, 4. Aquesta és la darrera de les tres promocions que s’han executat en aquest mandat, amb un total de 175 habitatges d’HPO.

A diferència de les anteriors promocions, en aquesta última hi ha 10 habitatges d’un dormitori, reservats a llars unipersonals. Aquests 10 habitatges, alhora, queden repartits en diferents contingents: general (4) i menors de 35 anys (6). La resta d’habitatges, en funció de si tenen 2 o 3 dormitoris, encabiran llars amb més d’un membre, i tindran una capacitat màxima de 6 persones.

Una de les principals novetats d’aquesta promoció és que amplia les reserves específiques, amb la incorporació de 19 habitatges destinats a joves menors de 35 anys. La promoció manté, com en les dues darrers, les reserves per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda (de 2 dormitoris en les promocions anteriors i de 3 en aquesta tercera) i per a ingressos baixos, que incrementa respecte la segona promoció amb dos habitatges més (total de 14 habitatges). Aquest col·lectiu percebrà un ajut al pagament del lloguer per part de l’Ajuntament, amb una fórmula que permet l’accés a famílies que, d'altra manera, quedarien excloses del procediment d'adjudicació propi de l’HPO.

Finalment, dels 70 habitatges, 33 formen part del contingent general (4 d’un dormitori, 8 de dos i 21 de tres) i s’organitzaran en llistes diferenciades segons el nombre de dormitoris. Com en les dues darreres promocions, el darrer pis (l’únic de 4 habitacions) passarà a formar part del Fons d’Habitatges d’Inclusió Social i, per tant, serà de titularitat i gestió municipals, a través de Serveis Socials.

Els habitatges tenen una superfície aproximada de 40, 67, 74 i 85 m2 (en funció del número de dormitoris), i un lloguer mensual aproximat d’entre 350 i 683 euros, despeses comunitàries no incloses. El preu màxim del metre quadrat de lloguer dels habitatges és de 7 euros i dels espais vinculats 3,64 euros. No obstant això, aquesta renda es pot veure modificada si la Generalitat atorga les subvencions NGEU a la promoció. En cas que això es produís, es modificaria el preu dels habitatges a 6,63 euros i 3,32 euros, respectivament.

En aquesta promoció el topall d’ingressos mínims per al contingent general és de 13.000 euros per a habitatges d’1 dormitori destinats a persones soles, encara que es manté el topall 21.000 euros per unitats de convivència de 2 a 6 membres que optin a habitatges de dos o tres dormitoris En canvi, baixa el topall d’ingressos màxims, que se situa entre els 40.000 i els 44.000 euros anuals. Per a la reserva d’ingressos baixos, el mínim se situa entre els 13.000 i els 15.000 euros. A excepció de les persones soles, els ingressos mínims demostrables seran el resultat de la suma dels ingressos de totes les persones que conformen la unitat de convivència.

Tots els habitatges disposen d’espais exteriors, plaça d’aparcament i certificació energètica AA, amb sistema d’aerotèrmica i fotovoltaica.

Els Habitatges de Protecció Oficial de Sitges són en règim de lloguer per a 7 anys, renovables en funció de si es continuen complint els requisits establerts a les bases. Les fundacions sense ànim de lucre Fundació Privada Grup Qualitat i Fundació Família i Benestar Social seran les encarregades de la gestió dels habitatges.

La previsió és que el habitatges es puguin adjudicar el darrer quadrimestre de 2023.

 

Inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges

Per participar en el procediment, les persones o famílies interessades han de disposar d’una inscripció vigent, fins al 30 de juny, inclòs i com a data límit, al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges (RSHPOS).

Per a inscriure’s al RSHPOS és imprescindible presentar una sol·licitud a l’Agència d’Habitatge de Catalunya (marcant la casella “lloguer”) i, posteriorment, fer el tràmit a l’Ajuntament de Sitges. La inscripció s’ha de realitzar amb la persona o persones amb qui es voldrà conviure.

Si es disposa de la inscripció per haver participat en promocions anteriors, caldrà renovar-la en cas de caducitat amb el tràmit específic, ja que té validesa d’un any. És necessari també actualitzar les dades fiscals i personals, si aquestes han canviat.

Poden inscriure’s al RSHPOS les persones o unitats de convivència que compleixin els requisits que estableix la normativa, entre els quals, 3 anys d’empadronament a Sitges o una antiguitat de 12 anys per a persones que desitgen tornar. També poden inscriure’s persones migrades originàries de Sitges o que hi hagin residit els 2 anys anteriors a la sortida del municipi, i aquelles sense la nacionalitat espanyola o amb la d’un país de la UE amb permís de residència vigent, que compleixin els requisits generals.

 

Inscripció al RSHPOS

Renovació de la inscripció al RSHPOS

Actualització de la Inscripció al RSHOPS

 

Tota la informació i les bases de la tercera promoció a:

 https://www.sitges.cat/serveis/habitatge/habitatge-de-proteccio-oficial-a-sitges