Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Joventut

Pla local de joventut

 

Donar resposta a les necessitats dels joves

El Pla Local de Joventut de Sitges 2010-2013 pretén, en el marc de les competències i els recursos propis de l'Ajuntament de Sitges com les d'altres institucions públiques o empreses, donar resposta en un sentit ampli a les necessitats dels joves, superant el concepte que els joves només necessiten polítiques encaminades a omplir el seu temps lliure. Sitges és un municipi que no té carència d'oferta de lleure i, a més a més, la seva vida cultural i associativa és prou rica, però aquesta afirmació necessita matisos.

De entre els reptes a assolir, s'ha de consolidar el Servei de Joventut per tal que les polítiques de joventut pateixin el menys possible els canvis en les tendències polítiques i socials i s'ha de crear un òrgan estable de participació dels joves de diferents edats que, entre d'altres, puguin opinar sobre la revisió de l'actual Pla, tot això encara és més important amb la recent posada en marxa, el 19 de març de 2011, de l'Espai Jove, una necessitat demanada des de fa molts anys i que finalment s'ha aconseguit dur a terme.

També cal posar en marxa activitats d'oci alternatives, i posar a l'abast de la joventut les eines de que disposi la vila i crear-ne de noves per tal d'ajudar-los en la seva emancipació i en la millora de la seva qualitat de vida, que són els eixos fonamentals de l'actual Pla.


Sobre el pla de joventut

És necessari realitzar un model de política pública que s'adeqüi a les necessitats i a les característiques concretes de la població juvenil. Des d'aquest punt de vista es fa necessària una política específica per a aquesta part de la població, que té unes condicions i uns trets que la diferencien de la resta de sectors poblacionals.

Les propostes d'actuació que s'inclouen en el Pla s'han construït a partir d'un marc teòric que s'explica en el punt: "Missió principal", on es resumeix la finalitat del projecte; es desenvolupa a partir dels objectius generals i es concreta amb els objectius estratègics.

Les opcions tècniques adoptades són el resultat de recollir, incipientment, experiències procedents de la política de joventut a la vila, i de conèixer i reflexionar sobre projectes que es duen a terme en altres pobles i municipis, i en el conjunt de Catalunya amb el Pla Nacional de Joventut. No vol dir això que aquesta sigui una planificació tancada sinó que està oberta a modificacions justificades.

El que pretenem amb aquest projecte, és construir un model específic per a Sitges, que respongui a les demandes i també a les peculiaritats dels joves de la vila, sense perdre de vista les propostes i línies teòriques que es duen a terme en l'àmbit de les polítiques de joventut en general.


La missió principal

El Pla Local de Joventut de Sitges 2010-2013 pretén que les polítiques de joventut es converteixin en una realitat visible i accessible per a tots els joves. S'han realitzat esforços per oferir serveis i oportunitats als joves, volem seguir avançant i mostrar en aquest Pla, tots aquells serveis i espais que s'adrecen als joves amb la finalitat d'oferir una millor atenció, individualitzada i col·lectiva.

La màxima voluntat és la de garantir l'accés universal i normalitzat de tots els joves als recursos, serveis i programes que els facilitin l'acompliment de les seves necessitats i inquietuds, de manera que puguin triar i escollir lliurement i en igualtat de condicions, el seu projecte de vida.

Els anys de la joventut han de ser considerats com una etapa més de la vida dels ciutadans, i no només com una etapa de transició a l'edat adulta, com es considerava fa uns anys. L'activitat pública ha d'atendre les característiques i necessitats pròpies de la població que s'agrupa en aquesta etapa, assegurant la desitjable igualtat d'oportunitats i el reconeixement de la ciutadania plena, que l'administració ha de garantir a tota la població.