Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mobilitat

On aparcar

Aparcaments d'automòbils

Aparcaments públics:

 • Aparcament dissuasori gratuït de 400 places al carrer del Mestre Manel Torrents
 • Aparcament dissuasori tarifat a l'avinguda del Camí dels Capellans

 

Aparcaments privats:

 • Aparcament de pl. del Pou Vedre
 • Aparcament c/ de la Bassa-rodona
 • Aparcament del Mercat Municipal, c/ Salvador Mirabent
 • Aparcament Jornet, del carrer Sant Francesc
 • Aparcament del Retiro, c/ Àngel Vidal
 • Aparcament del c/ Sant Honorat
 • Aparcament de Plans d'Aiguadolç
 • Aparcament Port d'Aiguadolç
 • Aparcament Av. Sofia
 • Aparcament Avinguda de Ronda
 • Aparcament Terramar

Els autobusos de servei discrecional l'han de fer a l'aparcament habilitat provisionalment al passeig de Vilafranca.

 

Aparcaments de bicicletes

La relació d'aparcaments de bicicletes és: (enllacen amb el Directori i el Plànol)

 • Aparcament a La Fragata
 • Aparcament al carrer Francesc Gumà
 • Aparcament al carrer Major
 • Aparcament davant el camp de futbol d'Aiguadolç
 • Aparcament davant el Centre d'Estudis del Mar
 • Aparcament davant el monument de Benaprés
 • Aparcament davant l'estació de trens
 • Aparcament davant la platja Sant Sebastià
 • Aparcament a l'Av. de les Flors
 • Aparcament a l'Av. Ronda
 • Aparcament a l'Escorxador
 • Aparcament a la pl. Ajuntament
 • Aparcament a la pl. Catalunya
 • Aparcament a la pl. Indústria
 • Aparcament a la platja de l'Estanyol
 • Aparcament al carrer Mossèn Fèlix
 • Aparcament al carrer Sant Francesc
 • Aparcament al CAS
 • Aparcament al Jardí de Terramar
 • Aparcament al Parc de Can Bóta

 

Altres equipaments públics que inclouen aparcament de bicicletes en l'interior són: (enllacen amb el Directori i el Plànol):

 • CEIP Maria Ossó
 • CEIP Esteve Barrachina
 • CEIP Miquel Utrillo
 • IES Vinyet
 • IES Joan Ramon Benaprés
 • Jardins de la Societat Recreativa El Retiro
 • Escola Municipal de Música Montserrat Almirall
 • Piscina Municipal
 • Aparcament de motocicletes

 

La relació d'aparcaments de motocicletes és: (enllacen amb el Directori i el Plànol)

 • Aparcament de la pl. del Pou Vedre
 • Aparcament de l'Estació
 • Aparcament del pssg. de la Ribera
 • Aparcament del c/ Santiago Rusiñol
 • Aparcament Passeig Marítim
 • Aparcament Joan Maragall
 • Aparcament Pl. Pescadors
 • Aparcament Samuel Barrachina
 • Aparcament Avinguda de les Flors
 • Aparcament Camí de la Fita
 • Aparcament d'Illa de Cuba
 • Aparcament de Francesc Gumà
 • Aparcament de Sant Isidre
 • Aparcament de Santiago Rusiñol
 • Aparcaments d'autocaravanes
 • Aparcament de Les Pruelles
 • Aparcaments d'autobusos
 • Aparcament de La Plana Est

 

 

Zones blaves

Zones d’estacionament limitat i controlat. Definició de les zones:

ZONA A

Terramar, Parc de Mar
Horari: 10:00h a 14:00h a 16:00h a 20:00h
Calendari:
- De l´1 de maig al 30 de setembre
- De dilluns Sant a dilluns de Pasqua
- Del 24 de desembre al 6 de gener
- Caps de setmana i festius

El Vinyet i La Granja, La Plana est, Passeig Vilafranca, La bòbila, Madriguera, Baix Fondac,
Sant Sebastià i l’Aiguadolç.
Horari: 10:00h a 14:00h a 16:00h a 20:00h
Calendari:
- De dilluns a diumenge i festius

Sínia Morera
Horari: 9:00h a 14:00h a 17:00h a 20:00h
Calendari:
- De dilluns a diumenge i festius

Poble Sec, Pins Vens
Horari: 9:30h a 13:30h a 17:00h a 20:00h
Calendari:
- De dilluns a dissabte (excepte festius)

ZONA B:

Nucli antic , Centre (Artur Carbonell)
Horari: 9:00h a 14:00h a 17:00h a 20:00h
Calendari:
- De dilluns a diumenge i festius

Nucli antic , Centre (Passeig Ribera i La Fragata)
Horari: 9:00h a 22:00h Calendari:
- De dilluns a diumenge i festius

ZONA C:

Aparcament de Can Robert
Horari: 9:00h a 20:00h
Calendari: de dilluns a divendres
Horari: 10:00h a 14:00h a 16:00h a 20:00h
Calendari: Dissabtes, diumenges i festius.

ZONA D:

Garraf i Botigues de Sitges
Horari: 10:00h a 14:00h a 16:00h a 20:00h
Calendari:
- De l´1 de maig al 30 de setembre.

El pagament es pot efectuar mitjançant els parquímetres amb moneda i targeta, així com l´App Blinkay

> www.blinkay.app/es/

 

DSC_3535.JPG 

 

Tarifes de la zona blava

Seran d'aplicació les següents tarifes:

1. Tarifa estàndard zona blava

Termini de temps / Import (€)


15 minuts 0,40
32 minuts 0,95
48 minuts 1,05
62 minuts 1,35
90 minuts 1,95
3 hores 3,70
Anul·lació de denúncia dins de les 10 hores posteriors a la seva imposició 9 €.

2. Tarifa resident zona blava. Vehicles amb distintiu de resident de l’Ajuntament de Sitges
a) Per dia o fracció 2,00
b) Estacionament de 8h. a 15h. 1,00
c) Estacionament de 15h. a 21h 1,00
Anul·lació de denúncia dins de les 10 hores posteriors a la seva imposició 9 €.
3. Tarifa especial zona blava.
Estacionament de 8h. a 15h. o de 15h. a 21h. 2,00 €
Estacionament dia complert (08 h. a 21 h.) 3,60 €
Vehicles amb distintiu de Resident de l’Ajuntament de Sitges: Gratuït.
Anul·lació de denúncia dins de les 10 hores posteriors a la seva imposició 9 €.

4. Tarifa zona verda.
Termini de temps / Import (€)
15 minuts 0,95
32 minuts 1.05
48 minuts 1.35
62 minuts 1.95
90 minuts 3,70
Vehicles amb distintiu de resident de l’Ajuntament de Sitges: Gratuït
Anul·lació de denúncia dins de les 10 hores posteriors a la seva imposició 9 €.

5. Tarifa d’autocaravanes
a) d’abril a octubre, per dia 8.00 €
b) de novembre a març, per dia 5.00 €
Anul·lació de denúncia dins de les 10 hores posteriors a la seva imposició 15 €.

Les següents tarifes s’aplicaran en virtut de l’àrea on es produeixi l’estacionament d’acord amb
el següent:

- Zona A. Tarifa estàndard zona blava, tarifa zona verda i tarifa resident zona blava.
- Zona B. Tarifa estàndard zona blava i tarifa zona verda.
- Zona C. De dilluns a divendres Tarifa especial zona blava. Dissabtes, diumenges i
festius Tarifa estàndard zona blava i Tarifa resident zona blava.
- Zona D. Tarifa estàndard zona blava i tarifa zona verda. Residents gratuït.

 

 

Advertiment legal

Anul·lació voluntària de la denúncia

Es podrà anular la denúncia a l'expenedor de tiquets dins les 10 hores següents a la imposició d'aquesta. Caldrà seguir les indicacions ressenyades a l'expenedor i l'import aplicable serà de 7,50€. Aquesta anul·lació impedirà la tramitació de la denúncia.

Escrit d'al·legacions

Sobre les denúncies per infracció d'aparcament es podrà formular, per escrit i davant l'Alcaldia, les al·legacions que estimi convenients en defensa seva, amb aportació o proposició de proves, en el termini de quinze dies a partir de l'endemà de la recepció del butlletí de denúncia o des de la recepció de la notificació de la mateixa.

Pagament anticipat

Podeu fer efectiu el pagament de l'import de la denúncia, abans de que es dicti resolució de l'expedient sancionador, amb una reducció del 50% de la seva quantia, o en el seu defecte, en la 1ª notificació posterior a la imposició de la denúncia per part de l'instructor de l'expedient.

Pagament reduït de la sanció (art. 67.1 lsv)

L'import de la sanció que consta en la butlleta de la denúncia es reduirà en un 30% , si es realitza el pagament en els 30 dies naturals següents a la data d'aquesta denúncia.

Finalització del procediment per pagament anticipat (art. 67.1 i 77.2 lsv)

El pagament amb descompte de la sanció implica la renúncia a formular al·legacions i la finalització del procediment sense necessitat de dictar resolució expressa.

Altres informacions importants

Així mateix se li requereix per tal que, en cas de no ser vostè el conductor del vehicle en el moment de la infracció, en el termini de quinze dies a partir del següent de la recepció d'aquesta notificació comuniqui la identitat i el domicili del conductor, advertint-lo que en el cas d'incompliment sense causa justificada, serà sancionat com autor de falta greu, sanció que s'imposarà en la seva quantia màxima (art. 72.3 lsv).