Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Residus i neteja viària

Recollida domiciliària

La recollida domiciliària és un servei que recull els residus generats a les llars del municipi corresponents a les fraccions orgànica, envàs, paper, cartró i vidre, i també la fracció resta, no reciclable. El servei compta amb la recollida de voluminosos, poda i olis.
Mitjançant aquest servei es recullen els residus generats a les llars del municipi corresponents a les fraccions orgànica, envàs, paper cartró i vidre, i també la fracció resta, no reciclable. A Sitges conviuen dos tipus de sistemes de recollida domiciliària convencional, un al nucli antic i un altre fora d’aquest.

Recollida fora del nucli antic


Fora del centre els residus es recullen mitjançant contenidors fixes a la via pública. Hi ha un total de 193 àrees completes, és a dir, que tenen contenidors de les 5 fraccions (orgànica, envàs, paper cartró, vidre i resta) per a facilitar la recollida selectiva.

Al nucli urbà les àrees s’han distribuït de manera que tothom en tingui una a menys de 100 m, per facilitar-hi l’accés. A les urbanitzacions, en canvi, s’han ubicat als accessos d’entrada i sortida, sempre que sigui possible. Podeu consultar la ubicació més propera al vostre domicili al següent plànol.

Per evitar males olors recordeu que és obligatori dipositar els residus a partir de les 20h. Tampoc dipositeu els envasos de vidre després de les 22h per reduir les molèsties per soroll.

 

 

Recollida al nucli antic


Degut a la configuració urbana d’aquest àmbit amb carrers molt estrets on la ubicació de contenidors fixes és incompatible amb la resta d’usos de la via pública, els residus es recullen amb un sistema de plataformes mòbils mogudes per vehicles elèctrics. Aquest sistema minimitza l’impacte sonor, ja que evita moure contenidors i funciona amb un vehicle elèctric.

Les plataformes mòbils disposen de contenidors de les 5 fraccions (orgànica, envàs, paper cartró, vidre i resta) per a facilitar la recollida selectiva. A més, tenen un contenidor més on podeu dipositar els residus de petits aparells elèctrics i electrònics domèstics (assecadors de cabell, telèfons mòbils, etc.).

Les plataformes mòbils es posen cada dia de la setmana entre les 20 i les 2h del vespre en 10 punts fixos repartits per tot el nucli antic de manera que tots els habitatges d’aquest àmbit estiguin a menys de 150 metres d’una plataforma mòbil o àrea de contenidors properes.

1 - Pl. Ajuntament

2 - Passatge la vall

3 - c. Sant Sebastià/c. Sant Damià

4 - c. Santiago Rusiñol/c.Àngel Vidal

5 - c. Santiago Rusiñol/c. Jesus

6 - c. Francesc Gumà/c. Jesus

7- c. Illa de Cuba/c. Sant isidre

8 - c. Sant Bartomeu/c. Jesus

9 - c. Sant Josep/c. Sant Gaudenci

10 - c. Joaquim Espalter/c. Sant Josep

Recollida de voluminosos

Els mobles i trastos vells es recullen a domicili amb cita prèvia. La recollida es realitzarà un dia a la setmana fix en cada una de les zones establertes. L'objectiu és facilitar al ciutadà la correcta gestió d’aquests residus de gran volum i, per tant, difícils de transportar. També pretén millorar la qualitat dels nostres carrers i espai natural evitant el seu abandó indiscriminat i, alhora, afavorir l'economia circular i el reciclatge.

ZONA 1 - Dimarts / ZONA 2 - Dilluns / ZONA 3 - Dijous / ZONA 4 - Dimecres / ZONA 5 - Divendres

> Sol·licita la recollida al 93 894 75 25 (horari d’atenció ininterromput de 8h a 16h).

> Sol·licita la recollida 'on line'

 

Cal deixar els voluminosos al costat de la porta de casa entre les 20h i les 22h del dia anterior a la concertada amb el servei. Per cada sol·licitud es recolliran un màxim de 3 trastos grossos o 6 de petits. No es recollirà cap voluminós si no se n’ha sol·licitat prèviament la recollida.

ES RECULL mobles vells (sofàs, mobles, cadires, etc.), andròmines (portes, caixes i llistons de fusta, persianes, catifes, joguines trencades, etc.), matalassos, somiers, electrodomèstics i equips d’electrònica i ofimàtica, entre d'altres.

NO ES RECULL runes, fracció vegetal, restes de petites obres domèstiques ni envasos a pressió (bombones de butà, etc.).

Si et cal desfer-te d'algun trasto vell un dia que el servei no passa pel teu barri, recorda que pots obtenir bonificacions de la taxa d'escombraries del 20% portant-ho a la deixalleria (bonificació a partir de 10 aportacions amb la targeta de la deixalleria).

 

Recollida de poda

Les restes de poda es recullen a domicili amb cita prèvia. La recollida es realitzarà un dia a la setmana fixe en cada una de les zones establertes. L'objectiu és facilitar al ciutadà la correcta gestió d’aquests residus difícils de transportar. També pretén millorar la qualitat dels nostres carrers i espai natural evitant el seu abandó indiscriminat i, alhora, afavorir l'economia circular i el reciclatge.

ZONA 1 - Dilluns / ZONA 2 - Divendres / ZONA 3 - Dimecres

> Sol·licita la recollida al 93 894 75 25 (horari d’atenció de 8h a 16h).

> Sol·licita la recollida 'online'

 

Cal treure les restes de poda amb el sac reutilitzable d’1m3 que facilita l’Ajuntament. S’ha de deixar el sac ple, davant la porta de casa, entre les 20h del dia anterior a la recollida i les 14h del dia de la recollida assignat pel servei. El servei recollirà el sac ple i en deixarà un de buit. Per cada sol·licitud es recollirà un sac de poda d’1 m3. No es recollirà cap resta de poda si no se n’ha sol·licitat prèviament la recollida. La fracció vegetal de mida gran caldrà triturar-la prèviament de manera que hi càpiga al sac.

Si et cal desfer-te de restes de poda un dia que el servei no passa pel teu barri, recorda que pots obtenir bonificacions de la taxa d'escombraries del 20% portant-ho a la deixalleria (bonificació a partir de 10 aportacions amb la targeta de la deixalleria).

 

Oli de cuina

L’oli de cuina és un residu especial molt contaminant, un litre d’oli pot contaminar un milió de litres d’aigua. En cap cas es pot llençar pel vàter, l’aigüera, la claveguera, ja que obstrueix canonades, produeix males olors, incrementa les poblacions de rosegadors al clavegueram i dificulta el bon funcionament de les depuradores. A més, quan arriba a rius i mars, perjudica la fauna i la flora.

Per facilitar el reciclatge d'aquest residu a Sitges hi ha 12 contenidors específics ubicats al carrer a prop dels principals comerços d’alimentació i escoles.

1 - Caprabo (Cases del Sord - La Plana - Can Pei)

2 - CEIP Maria Ossó (Cases del Sord - La Plana - Can Pei)

3 - Sorli (La Plana Est)

4 - Caprabo (Sant Crispí - Sínia Morera -Oasis)

5 - Mercat Municipal (Nucli antic - Centre)

6 - CEIP Esteve Barrachina (Sant Sebastià)

7 - CEIP Miquel Utrillo (Poble Sec - Pins Vens)

8 - Coviran (Poble Sec - Pins Vens)

9 - Consum (Els Molins)

10 - Carrefour Market (Cases Noves)

11 - Ajuntament Garraf

12 - Parc dels Eucaliptus (Botigues - Rat Penat)

 

Porteu-hi l’oli, prèviament colat, en ampolles de plàstic (no de vidre, que es poden trencar) de menys de 3 litres, ben tapades per evitar vessaments dins els contenidors. Podeu reciclar qualsevol tipus d’oli de cuina: el d’oliva, el de girasol i també el de les llaunes de conserva.

Si el contenidor està ple truqueu al: 93 894 75 25 (horari d’atenció de 8h a 16h).

També pots portar l'oli de cuina usat a la deixalleria i obtenir bonificacions de la taxa d'escombraries del 20% (bonificació a partir de 10 aportacions amb la targeta de la deixalleria). Aquest residu també es pot portar a la mini deixalleria mòbil.