Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Residus i neteja viària

Recollida convencional

Mitjançant aquest servei es recullen els residus generats a les llars del municipi corresponents a les fraccions orgànica, envàs, paper cartró i vidre, i també la fracció resta, no reciclable. A Sitges conviuen dos tipus de sistemes de recollida domiciliària convencional, un al nucli antic i un altre fora d’aquest.

Recollida fora del nucli antic


Fora del centre els residus es recullen mitjançant contenidors fixes a la via pública. Hi ha un total de 193 àrees completes, és a dir, que tenen contenidors de les 5 fraccions (orgànica, envàs, paper cartró, vidre i resta) per a facilitar la recollida selectiva.

Al nucli urbà les àrees s’han distribuït de manera que tothom en tingui una a menys de 100 m, per facilitar-hi l’accés. A les urbanitzacions, en canvi, s’han ubicat als accessos d’entrada i sortida, sempre que sigui possible. Podeu consultar la ubicació més propera al vostre domicili al següent plànol.

Per evitar males olors recordeu que és obligatori dipositar els residus a partir de les 20h. Tampoc dipositeu els envasos de vidre després de les 22h per reduir les molèsties per soroll.

 

 

Recollida al nucli antic


Degut a la configuració urbana d’aquest àmbit amb carrers molt estrets on la ubicació de contenidors fixes és incompatible amb la resta d’usos de la via pública, els residus es recullen amb un sistema de plataformes mòbils mogudes per vehicles elèctrics. Aquest sistema minimitza l’impacte sonor, ja que evita moure contenidors i funciona amb un vehicle elèctric.

Les plataformes mòbils disposen de contenidors de les 5 fraccions (orgànica, envàs, paper cartró, vidre i resta) per a facilitar la recollida selectiva. A més, tenen un contenidor més on podeu dipositar els residus de petits aparells elèctrics i electrònics domèstics (assecadors de cabell, telèfons mòbils, etc.).

Les plataformes mòbils es posen cada dia de la setmana entre les 20 i les 2h del vespre en 10 punts fixos repartits per tot el nucli antic de manera que tots els habitatges d’aquest àmbit estiguin a menys de 150 metres d’una plataforma mòbil o àrea de contenidors properes.

1 - Pl. Ajuntament

2 - Passatge la vall

3 - c. Sant Sebastià/c. Sant Damià

4 - c. Santiago Rusiñol/c.Àngel Vidal

5 - c. Santiago Rusiñol/c. Jesus

6 - c. Francesc Gumà/c. Jesus

7- c. Illa de Cuba/c. Sant isidre

8 - c. Sant Bartomeu/c. Jesus

9 - c. Sant Josep/c. Sant Gaudenci

10 - c. Joaquim Espalter/c. Sant Josep