Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Drets socials, ciutadania i igualtat
Facebook Twitter

L’Ajuntament obre la convocatòria d’accés al Fons d’Habitatges d’Inclusió Social

La presentació de documentació s’inicia, avui dimarts 18 d’abril, i finalitza un mes més tard, el 18 de maig, tots dos inclosos. El procediment d’adjudicació serà mitjançant la priorització de casos segons indicadors de vulnerabilitat i el règim d’accés a l’habitatge serà a través de l’autorització o cessió d’ús. Els habitatges es destinen a perfils socials que requereixen de seguiment socioeducatiu.

L’Ajuntament de Sitges ha obert la convocatòria per accedir als primers 10 habitatges del Fons d’Habitatges d’Inclusió Social. Després d’establir aquest nou servei social i aprovar-ne el seu Reglament regulador, el passat Ple de gener, l’Ajuntament inicia ara la convocatòria d’accés que recull, entre altres, els requisits que han de reunir les persones sol·licitants i els criteris de valoració de les sol·licituds. La presentació de documentació s’inicia avui dimarts 18 d’abril i finalitza un mes més tard, el 18 de maig, tots dos inclosos. El procediment d’adjudicació serà mitjançant la priorització de casos segons indicadors de vulnerabilitat i el règim d’accés a l’habitatge serà a través de l’autorització o cessió d’ús.

El Fons d’Habitatges d’Inclusió Social de l’Ajuntament de Sitges atendrà diferents situacions d’alt risc d’exclusió social i residencial i, per tant, es prioritza l’accés a aquesta tipologia d’habitatges amb seguiment social i educatiu a persones i famílies en situació de vulnerabilitat social i econòmica. Entre altres circumstàncies, hi ha les relacionades amb processos de desnonament, assetjament immobiliari, desemparament d’infants o gent gran, o les derivades per les males condicions estructurals de l’habitatge habitual. També poden optar les dones en situació de violència masclista i les persones en qualsevol altra situació justificada socialment pel mateix Ajuntament, així com en altres situacions de vulnerabilitat social i econòmica acreditables.

A més de justificar que es troben en alguna d’aquestes situacions, les persones i unitats de convivència interessades en ser adjudicatàries dels habitatges d’inclusió social hauran de demostrar una residència mínima continuada a Sitges d’un any, o de dos anys de forma discontínua en els tres anys immediatament anteriors a la data de sol·licitud. Hauran d’estar, també, empadronades en el domicili totes les persones de la unitat de convivència sol·licitant en el moment de la possible pèrdua de l’habitatge, entre d’altres requisits.

El lloguer que hauran de pagar les persones o famílies que accedeixin als habitatges es fixarà en relació als ingressos de la unitat de convivència i serà del 10%, el 12% o el 18% dels ingressos, encara que es podrà aplicar una taxa reduïda en situacions d’emergència. Així, a banda de l’acreditació de la situació social, podran optar les persones que viuen soles i disposin d’ingressos mensuals nets iguals o inferiors a 2 vegades l’IRSC i de 2,’5 vegades l’IRSC les unitats de convivència. També, excepcionalment, podran optar aquelles persones o unitats de convivència amb ingressos superiors, quan disposin d’un informe social que justifiqui el cas.

Actualment, l’Ajuntament disposa de 10 habitatges (8 a les Cases dels Mestres i dos més a les promocions d’Habitatge de Protecció Oficial ja concedides). El Fons s’ampliarà, aquest 2023, amb la incorporació d’un habitatge més, procedent de la tercera promoció d’HPO.

L’organització del Fons d’Habitatge d’Inclusió Social s’articula a través dels Serveis Socials municipals. Així, les persones adjudicatàries dels habitatges del Fons es comprometen a seguir el reglament del servei, que inclou seguiment socioeducatiu i atenció personalitzada d’acord amb les necessitats específiques de cada persona o unitat de convivència. La finalitat és millorar la situació personal o de la unitat de convivència amb l’objectiu de facilitar la seva pròpia autonomia.

 

Presentació de sol·licituds

Les persones o unitats de convivència han d’omplir la sol·licitud per accedir al Fons d’Habitatges d’Inclusió Social amb la documentació corresponent, que es pot presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), adreçada a Serveis Socials, de forma presencial, i també telemàticament a la seu electrònica (seu.sitges.cat).

 

  • El Reglament, així com els requisits d’accés i la documentació que cal presentar es pot consultar a https://www.sitges.cat.

La Comissió d’Adjudicació i Seguiment, integrada per personal tècnic municipal, prioritzarà les sol·licituds a partir del barem de puntuació establert en les.

Galeria d'Imatges