Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Què cal fer si ja ets beneficiari/a de l'ajut

Els ajuts al lloguer de l’Ajuntament de Sitges es paguen cada quatre mesos, i només es fan efectius a aquelles persones que, abans del tancament de cada quadrimestre, ja hagin presentat cada mes el rebut de lloguer, des de maig de 2022 a abril de 2023. Ho han de fer, sempre, abans de finalitzar el quadrimestre perquè aquest pugui acreditar-se i l’Ajuntament procedeixi al pagament del següent. És a dir, cada mes quan es paga el lloguer, s’ha d’enviar el justificant del rebut del lloguer a l’Ajuntament per no perdre l’ajut i evitar problemes en la gestió.

Els justificants de pagament han de disposar de la informació bàsica com l’import, la data del mes pagat i desglossats, així com el nom i signatura del propietari o un rebut bancari amb les dades del mateix.

El justificant s’ha de presentar cada mes en el següent enllaç:

<Presentació de justificants de pagament del ajuts de lloguer just d’habitatges