Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Qui pot optar-hi

Poden optar als ajuts al lloguer les persones que acreditin la residència legal a Sitges, anterior a un any de la publicació de l’actual convocatòria, mitjançant certificat del padró municipal i un contracte de lloguer a nom del sol·licitant, que no superi els 1.000 euros, entre altres.


1. Si vas rebre l’ajut en la convocatòria 2021-2022 – Renovació  

Caldrà acceptar en el tràmit de renovació, una declaració responsable conforme no ha canviat la situació personal i que l’administració pot fer ús de les dades entregades en l’anterior convocatòria. No obstant, es requerirà una documentació mínima (DNI/NIE, unitat de convivència, dades bancàries, contracte de lloguer vigent o rebuts pagats fins el moment) per completar el tràmit i entregar correctament la sol·licitud.  

<Enllaç al tràmit de renovació


2. Si demanes l’ajuda al lloguer per primera vegada – Nova sol·licitud

Hauràs de presentar tota la documentació personal i la relativa, si s’escau, a la unitat de convivència.


Recordem que les persones amb ingressos més baixos al lloguer habitual també poden optar als ajuts.

 

Exemple: La Joana aquest any s’ha quedat sense feina, però té un estalvis que li permeten continuar pagant cada mes el lloguer del pis on viu. Tot i no tenir uns ingressos demostrables en el moment de presentar la sol·licitud, podrà optar als ajuts al lloguer 2022-2023. Caldrà, però, que quan recuperi la feina, informi a l’Ajuntament de què la seva situació i ingressos han canviat.

 

> Enllaç al tràmit de nova sol·licitud