Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Salut pública

Plagues urbanes

El medi urbà és un ecosistema que està desestructurat i no presenta l’estabilitat biològica necessària per poder-se autoregular. Per això, en ocasions una espècie pot proliferar en excés, convertir-se en una plaga i interferir negativament en les activitats humanes, ocasionant danys i generant riscos per a la salut de les persones.

Des de la Regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament de Sitges vigilem i controlem rates, ratolins, mosquits, formigues, puces, etc., recollim les incidències relacionades amb la presència d’aquestes espècies a la via pública i actuem per solucionar-les.

Portem a terme la vigilància i control de plagues urbanes a la via pública i en equipaments municipals:

  • Vigilància i control de múrids (rates, per exemple) i artròpodes (insectes) a la via pública i a la xarxa de clavegueram pública
  • Vigilància i control de plagues en edificis de responsabilitat municipal
  • Vigilància i control de plagues en escoles públiques
  • Vigilància i control de mosquits

Planifiquem les estratègies de vigilància i control d’acord amb un diagnòstic previ del problema i la tria del mètode més adequat tenint en compte l’espècie afectant, la seva distribució, les característiques de l’espai i l’ús que se’n fa. Als plans d’actuació prioritzem el control biològic, físic i mecànic i els biocides més específics, selectius i menys perillosos per a la salut de les persones i per al medi ambient.

Les aus salvatges urbanes (coloms, cotorres, gavians, etc.) viuen en els entorns de la Vila, amb una intensa relació amb les persones, però no es crien amb la finalitat de viure amb l’home.

Promovem el control poblacional i sanitari d’aquests animals, per disminuir el risc que poden suposar per a la salut i el medi ambient.

A més, gestionem les denúncies presentades per la ciutadania i prenem les mesures adients en cada situació.

Addicionalment, assessorem les persones sobre les mesures que cal prendre per evitar que facin el niu o la presència d’aus urbanes en els edificis de titularitat privada.

Des de la Regidoria de Salut Pública del Ajuntament de Sitges vigilem i controlem les plagues ambientals (rates, ratolins, mosquits, formigues, puces, etc.), recollim les incidències relacionades amb la presència d’aquestes espècies a la via pública i actuem per solucionar-les.

Si es detecta l'aparició de plagues en algun punt de l’espai públic, cal avisar l’Ajuntament. Si la plaga surt del clavegueram, cal indicar el punt exacte d'on s’han vist sortir.

Es pot triar el canal telefònicen línia o presencial (a les OACs), en funció del que resulti més adequat en cada moment.

El control de plagues en espais privats no és competència municipal. Aconsellem que, en cas de detectar una plaga a casa vostra o a la vostra comunitat, seguiu les recomanacions següents a títol particular:

  • Encarregueu a una empresa especialitzada en control de plagues que actuï a la xarxa de sanejament interior de la vostra finca (ADEPAP Associació d'empreses de control de plagues de Catalunya).
  • Realitzeu periòdicament una neteja de la vostra escomesa de clavegueram mitjançant una empresa especialitzada, evitant així sedimentacions i acumulacions de matèria orgànica que atraurien insectes i acabarien provocant problemes de desguàs.
  • Mantingueu en bon estat de funcionament els elements sifònics de la vostra escomesa de clavegueram, de manera que assegurin un bon tancament hidràulic, evitant així l'entrada d'insectes a la xarxa interior de la finca.