Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Salut pública

Legionel·la

La legionel·losi és una malaltia que es transmet a través de l'aire, quan es respira vapor d'aigua o aerosols que contenen legionel·la, un bacteri que viu a les aigües superficials naturals i pot colonitzar els sistemes d’abastament urbans i arribar a les instal·lacions. Perquè una instal·lació pugui ser una font d’infecció cal que propiciï la multiplicació del bacteri i generi aerosols.

Des de la Regidoria de Salut Pública vigilem i controlem sanitàriament les instal·lacions de titularitat municipal que poden dispersar la legionel·la (sistemes d’aigua freda i calenta sanitària, dutxes i rentapeus de les platges, sistemes de reg, etc.) i elaborem el cens d’empreses amb torres de refrigeració i condensadors evaporatius.

Les actuacions que es realitzen afecten els edificis de titularitat municipal i les escoles públiques que compten amb instal·lacions d'alt i baix risc per legionel·la, així com a la xarxa de reg per aspersió i als dipòsits d'aigua municipals.

En aquests edificis es realitza:

  • Neteja i desinfecció de la xarxa interna d´aigua sanitària del centre amb una periodicitat anual.
  • Analítiques periòdiques d´aigua de la xarxa d´aigua sanitària de legionel·la spp.
  • Des de cadascun d´aquests centres es desenvolupa un Programa de manteniment higienicosanitari d´aquestes instal·lacions.
  • Per les instal·lacions d´alt risc s’obtenen també els certificats de revisió corresponents, emesos per una entitat autoritzada per la Generalitat de Catalunya, tal com estableix la normativa vigent de Prevenció i Control de la Legionel·losi.

Per altra banda, el servei de Salut Pública realitza també funcions inspectores  d’instal·lacions de baix risc de dispersió de Legionel·la d’establiments del municipi.

 

Tràmits

Notificació d’alta o baixa de torres de refrigeració

 

Enllaços d'interès

Generalitat de Catalunya