Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Salut pública

Salut ambiental

Des de la Regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament de Sitges vigilem i controlem els factors ambientals que poden tenir un impacte en la salut de la ciutadania. Apliquem els programes de vigilància i control ambiental en l’àmbit de l’aigua de consum; les instal·lacions amb risc de proliferació i dispersió del bacteri legionel·la; les piscines d’ús públic; les dutxes i rentapeus de les platges i els centres de tatuatges, pírcings i micropigmentació.

També controlem i promovem els massatges amb garanties sanitàries a les platges autoritzades per fer aquest servei.

Així mateix, emetem les autoritzacions sanitàries dels establiments de tatuatges, pírcings i micropigmentació.

L’Ajuntament de Sitges realitza la vigilància i control sanitari del subministrament i qualitat de l’aigua distribuïda a la Vila per tal de garantir que està lliure de qualsevol contaminació perjudicial per a la salut.

El Servei de Salut Pública porta a terme la campanya de control de la qualitat a l’aixeta del consumidor, mitjançant les analítiques que efectua l’empresa Agbar.

Vigilem i controlem sanitàriament les instal·lacions de titularitat municipal que poden dispersar la legionel·la (sistemes d’aigua freda i calenta sanitària, dutxes i rentapeus de les platges, sistemes de reg, etc.) i elaborem el cens d’empreses amb torres de refrigeració i condensadors evaporatius.

Les actuacions que es realitzen afecten els edificis de titularitat municipal i  les escoles públiques que compten amb instal·lacions d´alt i baix risc per legionel·la, així com a la xarxa de reg per aspersió i als dipòsits d'aigua municipals.

En aquests edificis es realitza:

  • Neteja i desinfecció de la xarxa interna d´aigua sanitària del centre amb una periodicitat anual.
  • Analítiques periòdiques d´aigua de la xarxa d´aigua sanitària de legionel·la spp.
  • Des de cadascun d´aquests centres es desenvolupa un Programa de manteniment higienicosanitari d´aquestes instal·lacions.
  • Per les instal·lacions d´alt risc s’obtenen també els certificats de revisió corresponents, emesos per una entitat autoritzada per la Generalitat de Catalunya, tal com estableix la normativa vigent de Prevenció i Control de la Legionel·losi.

Per altra banda, el servei de Salut Pública realitza també funcions inspectores  d’instal·lacions de baix risc de dispersió de Legionel·la d’establiments del municipi.

Vigilem i controlem les condicions higienicosanitàries de les piscines d’ús públic de la Vila per tal de garantir que no afecten negativament la salut, la seguretat i el benestar de les persones usuàries. L’objectiu és protegir les persones dels riscos físics, químics i microbiològics derivats de l’ús de les piscines, conèixer les incidències i prevenir-les, garantir la qualitat de l’aigua i de l’ambient, i controlar les condicions higienicosanitàries generals.

Els titulars de piscines que estiguin obertes al públic en períodes determinats de l’any han de comunicar a l’Ajuntament la data d’obertura de cada temporada.

Per altra banda, l’Ajuntament realitza l’autorització administrativa de les piscines d’ús públic que s’ubiquen al municipi.

Vigilem i controlem sanitàriament les instal·lacions de les platges que poden dispersar la legionel·la, com les dutxes i rentapeus de les platges.

També controlem i promovem els massatges amb garanties sanitàries a les platges autoritzades per fer aquest servei.

Atorguem les autoritzacions sanitàries obligatòries per al funcionament dels establiments de la Vila on es realitzen tatuatges, pírcings i micropigmentacions.

Així mateix, a través d’activitats de vigilància i control, garantim les condicions sanitàries d’aquests establiments i de les pràctiques que s’hi realitzen.