Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

Consell d'Infants de Sitges

 

El Consell d’Infants de Sitges és l’òrgan on els infants poden exercir el seu dret a participar, a expressar les seves idees i pensaments i on poden proposar accions concretes per transformar el seu poble.

El Consell d’Infants de Sitges és un òrgan constituït i reconegut dins del Departament de “Participació Ciutadana” de l’Ajuntament de Sitges.

Amb la constitució del Consell d’Infants de Sitges es pretenen assolir diversos objectius, uns que milloraran i enriquiran el poble i uns altres de caire educatiu.

Els objectius són:

  • Tenir en compte les opinions dels infants, les seves necessitats i els seus desigs a l’hora de fer nous projectes o buscar solucions.
  • Adaptar el nostre poble als nens i nenes per fer-lo més humà i més amigable.
  • Fer possible que els infants siguin subjectes actius de la nostra societat.
  • Afavorir que els nens i nenes de la nostra vila sentin la necessitat de participar i que aprenguin els valors democràtics.
  • Desenvolupar diferents competències en nens i nenes que els ajudin en el seu progrés (dialogar, escoltar, ser autònoms, col·laborar...).
  • Estrènyer els lligams entre les escoles i l’ajuntament potenciant una col·laboració més estreta entre aquestes institucions.

 

El Consell d’Infants estarà format per alumnes del cens escolar de Sitges, una persona que dinamitzarà les sessions i un/a secretari/ària.

Els/les representants del Consell d’Infants seran alumnes de 5è. i de 6è. d’Educació Primària elegits democràticament pels seus companys.

Hi ha un/a representant per a cada classe de 5è. i un/a per a cada classe de 6è. (en el cas de les escoles de Sitges). El poble del Garraf i el barri de Les Botigues tindran un/a representant cadascun.

El càrrec de representant té una durada de 2 anys, començant a 5è. i acabant a 6è.

Cada any, durant el mes de setembre, es renovarà la meitat del Consell d’Infants amb la qual cosa quedarà garantida la continuïtat dels treballs i dels projectes que s’estiguin elaborant.

El Consell d’Infants es reunirà d’octubre a juny. Les sessions plenàries ordinàries d’aquest òrgan seran mensuals i es realitzaran fora de l’horari escolar. Quan s’acordi es podran celebrar sessions extraordinàries.

El procés per a la renovació de la meitat dels representants del Consell d’Infants de Sitges es durà a terme cada inici de curs durant la segona quinzena del mes de setembre. El calendari d’aquest procés es concretarà cada any.

Qui podrà ser candidat?

Podran ser candidats a representants del Consell d’Infants de Sitges tots els alumnes que cursin el 5è. de Primària en alguna de les escoles de la vila i estiguin empadronats a Sitges.

El poble del Garraf i el barri de Les Botigues hauran de renovar els seus candidats quan un d’ells acabi sisè de primària.