Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

Oficina Municipal d'Escolarització - Preinscripció curs 2024-2025

 

Calendari Preinscripció 2024-2025

 

  • Educació infantil (3-6 anys), educació primària i educació secundària obligatòria


- Publicació de l'oferta inicial: 5 de març de 2024.


- Període de presentació de sol·licituds:

a) Educació infantil de segon cicle i educació primària: del 6 al 20 de març de 2024, ambdós inclosos.
b) Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març de 2024, ambdós inclosos.

La documentació es pot presentar fins al 22 de març de 2024.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 17 d'abril de
2024.


- Termini de reclamació de la puntuació provisional: del 17 al 22 d'abril de 2024, utilitzant l'eina electrònica per
adjuntar les reclamacions.


- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les
reclamacions: 25 d'abril de 2024.


- Sorteig del número de desempat: 30 d'abril de 2024, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament
d'Educació (Via Augusta, 202-226, Barcelona).


- Publicació de la llista ordenada: 2 de maig de 2024.


- Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció d'alumnat amb necessitats educatives
específiques derivades de situació socioeconòmiques desafavorides sense assignació (assignació d'ofici): 14 i
15 de maig de 2024, ambdós inclosos.


- Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d'ofici): del
29 al 31 de maig de 2024, ambdós inclosos.


- Publicació de l'oferta final: 7 de juny de 2024.


- Publicació de les llistes d'alumnes admesos i, si escau, de la llista d'espera: 10 de juny de 2024.


- Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al segon cicle de l'educació infantil, a
l'educació primària o l'ESO: del 18 al 26 de juny de 2024, ambdós inclosos.


- Publicació de la llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió: 30 de
setembre de 2024.

 

  • Batxillerat


- Publicació de l'oferta inicial: 16 d'abril de 2024.


- Període de presentació de sol·licituds: del 18 al 25 d'abril de 2024, ambdós inclosos. Es pot presentar la
documentació fins al 26 d'abril de 2024.


- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 17 de maig de
2024.


- Termini per presentar una reclamació: del 17 al 23 de maig de 2024, utilitzant l'eina electrònica per adjuntar
les reclamacions.


- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les
reclamacions: 29 de maig de 2024.


- Sorteig del número de desempat: 29 de maig de 2024, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament
d'Educació (Via Augusta, 202-226, Barcelona).


- Publicació de la llista ordenada: 3 de juny de 2024.


- Publicació de l'oferta final: 20 de juny de 2024.


- Publicació de la llista d'alumnes admesos i de la llista d'espera: 20 de juny de 2024.


- Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al batxillerat: del 21 de juny a
l'1 de juliol de 2024, ambdós inclosos.

  • Cicles formatius de formació professional de grau mitjà

 
- Publicació de l'oferta inicial: 23 de maig de 2024.


- Període de presentació de sol·licituds: del 24 al 30 de maig de 2024, ambdós inclosos. Es pot presentar la
documentació fins al 31 de maig de 2024.


- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 28 de juny de
2024.


- Termini per presentar una reclamació: del 28 de juny al 3 de juliol de 2024, utilitzant l'eina electrònica per
adjuntar les reclamacions.


- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les
reclamacions: 8 de juliol de 2024.


- Sorteig del número de desempat: 8 de juliol de 2024, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament
d'Educació (Via Augusta, 202-226, Barcelona).


- Publicació de l'oferta final: 15 de juliol de 2024.


- Publicació de places de la primera assignació, amb indicació del número de petició atesa: 15 de juliol de
2024.


- Període de matrícula per als alumnes que se'ls ha assignat la seva primera opció en la primera assignació: del
17 al 22 de juliol de 2024, ambdós inclosos.


- Publicació de places de la segona assignació, amb indicació del número de petició atesa: 31 de juliol de 2024.


- Període de matrícula per als alumnes que han obtingut plaça en el segon procés d'assignació: del 2 al 6 de
setembre de 2024, ambdós inclosos.

Per qualsevol consulta sobre el procediment es pot mirar el web del departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

  • Primer cicle Educació infantil (0-3 anys)


- Publicació de l'oferta inicial: 2 al 6 de maig de 2024.


- Període de presentació de sol·licituds: 8 al 21 de maig de 2024, ambdós inclosos.


- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 31 de maig de 2024.


- Termini de reclamació de la puntuació provisional: del 3 al 7 de juny de 2024.


- Sorteig del número de desempat: entre el 10 i el 13 de juny ( a determinar)


- Publicació de la llista ordenada: 17 de juny de 2024.


- Publicació de les llistes d'alumnes admesos i, si escau, de la llista d'espera: 17 de juny de 2024.


- Període de matrícula : del 17 al 25 de juny de 2024, ambdós inclosos.

 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

  •  
  •