Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Esports

Consell Municipal de l'Esport

El Consell Municipal de l’Esport, es un òrgan municipal de participació sectorial, integrat pels diferents agents socials locals, implicats en el mon de l’esport. Es tracta d'un òrgan fonamentalment consultiu i informatiu de les accions i polítiques esportives municipals, on els seus membres poden estudiar, proposar o impulsar accions i projectes, així com avaluar i conèixer les memòries i valoracions de les actuacions realitzades.

L’Ajuntament de Sitges, en la línia de garantir i millorar els processos participatius dels ciutadans en les qüestions públiques, ha establert un projecte polític de participació ciutadana. Aquest compromís amb la ciutadania contempla el foment dels instruments adients per a l’efectiva participació dels ciutadans i les ciutadanes en els assumptes de la vida pública local.

Per fomentar la participació ciutadana en totes aquelles qüestions d’interès en l’àmbit del món de l’esport, es necessari la creació d’un consell sectorial de l’esport, consell que ha de donar cabuda a la pluralitat d’inquietuds i condicionants que actualment conformen la realitat esportiva local i amb l’objectiu de fomentar el diàleg entre els diferents agents locals implicats en la vida esportiva local.

Cal establir polítiques que recullin la realitat i diversitat del sistema esportiu local, a fi de garantir una oferta amplia que promogui i permeti el desenvolupament de totes les expressions esportives i que acosti als ciutadans i les ciutadanes la pràctica de l’activitat física.

Per tots aquests motius, l’Ajuntament, es vol dotar d’un consell sectorial, on es puguin expressar i estar representades les diverses opinions i models d’expressió de la pràctica esportiva .

Un òrgan que ha de ser una eina clau en el debat i la definició del sistema esportiu local, on s’integrin i es puguin escoltar totes les veus implicades, amb l’objectiu d’estudiar, avaluar i proposar actuacions i projectes.

 

Reglament Consell Municipal de l'Esport


Acta de la Sessió Ordinària del 30 d'octubre de 2018

Acta de la sessió Ordinària del 2 de maig de 2019

Acta de la Sessió Extraordinària del 4 de maig de 2020

Acta de la Sessió Ordinària del 3 de desembre del 2020

Acta de la Sessió Ordinària del 27 de maig de 2021

Acta de la Sessió Ordinària del 23 de novembre de 2021

Acta de la Sessió Ordinària del 26 de maig de 2022 

Acta de la Sessió Ordinària del 24 de novembre de 2022

Acta de la Sessió Ordinària del 27 d'abril de 2023

Acta de la Sessió Ordinària del 15 de novembre de 2023