Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Esports

Esport Escolar

Programes amb el suport de la Diputació de Barcelona

La Regidoria d’Esports mitjançant aquest programa pretén que els nens i nenes s’introdueixin en la pràctica dels diferents esports, de forma no competitiva, multidisciplinari, mitjançant la pràctica conjunta (coeducacional) entre nens i nenes de la mateixa edat.

El programa de l’Escola Esportiva Municipal és un programa adreçat a nens i nenes de 3 a 12 anys i orientat a desenvolupar la:

 • Psicomotricitat
 • Iniciació Esportiva
 • Pre-Esport

El programa es desenvolupa d’octubre a juny, seguint el calendari escolar, dos dies a la setmana en horari extraescolar en sessions de 16.30 a 18.00h. 

Informació general de l'Escola Esportiva Municipal pel curs 2023/2024

 

El programa es divideix en 3 activitats.

1. Psicomotricitat (adreçat a infants de P3, P4 i P5)

El grup de Psicomotricitat és el tret de sortida que s’ofereix a l’alumne cap al món del joc. En aquest grup, sempre mitjançant el joc i les formes jugades, s’exercita en l’alumne les habilitats motrius bàsiques (córrer, saltar, pujar...) així com el coneixement del cos i els hàbits relacionats amb l’activitat física.

L'activitat es realitza els dilluns i dimecres, a l'Escola Miquel Utrillo, de 16:30 a 18:00 hores.

2. Iniciació esportiva (Adreçat a alumnes de 1r, 2n i 3r de Primària)

El grup d’Iniciació Esportiva vol ser la continuïtat de la tasca anterior amb el grup de psicomotricitat. Aquí el joc comença a ser més reglat i intentem assolir d’una manera més notable les habilitats motrius bàsiques. També comencem el treball de les habilitats coordinatives i el coneixement d’alguns esports.

L'activitat es realitza dimarts i dijous, a l'Escola Miquel Utrillo, de 16:30 a 18:00 hores.

3. Pre-Esport (Adreçat a alumnes de 4t, 5è i 6è de Primària)

Al grup de Pre-Esport, el treball dels esports ja és més sistemàtic, l’objectiu de l’activitat és que els alumnes siguin capaços de jugar amb certa destresa a una sèrie d‘esports bàsics i amb continuïtat a les Entitats de la Vila, aplicant coneixements tècnic i tàctics d’aquests.

L'activitat es realitza dimarts i dijous, a l'Escola Miquel Utrillo, de 16:30 a 18:00 hores.


Inscripcions:

Període de presentació de sol·licituds: a partir del 8 de setembre de 2023 i fins al 12 d'abril de 2024.

Cal tramitar la sol·licitud d'inscripció a les places ofertades: 20 places per activitat a Psicomotricitat, 15 a Iniciació Esportiva i Pre-Esport. 

Per portar a terme l’activitat s’haurà d’arribar a un mínim de 8 inscripcions a l’activitat. En cas d’haver-hi més inscripcions que places, es crearà un llistat d’espera.

Tramitació de la inscripció a l'Escola Esportiva Municipal pel curs 2023/2024

Incloure aquest programa dintre del currículum d’educació física de les diferents escoles, fa que tots els infants de la nostra Vila puguin gaudir d’activitats (subvencionades en més d’un 50%) que els apropen a conèixer i saber desembolicar-se en el mitjà aquàtic, al temps que, els ajuda a apreciar i comprendre la importància de l’entorn en la dinàmica social de la nostra Vila.

Es tracta d'un programa que es desenvolupa des del mes d’octubre a juny i està adreçat a alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d’etapa Primària. Cada grup assisteix a l’activitat durant un trimestre del curs escolar, en horari de matí, dividits en dues franges, de 9.45 a 10.30 i de 10.30 a 11.15 h. L’activitat es desenvolupa a les Instal·lacions de la Piscina Municipal.

L’objectiu d’aquest programa és més educacional que utilitari, donat que té lloc dintre de l’horari escolar. El medi aquàtic serveix com a mitjà per poder complementar l’ensenyament i l’aprenentatge dels alumnes.

Un altre motiu que ens porta a tirar endavant aquest programa és la impossibilitat de fer aquest a l’escola. Creiem que així oferim als Centres Educatius Sitgetans la possibilitat d’accedir a activitats, instal·lacions i material, que d’altre manera seria impossible assumir per ells, obtenint com a resultat, un ensenyament més diversificat i de major qualitat.

A més aquesta activitat gaudeix dels trets fonamentals que caracteritzen el sistema educatiu:

 • Actua com a eix transversal de moltes altres àrees o matèries
 • Es pot desenvolupar al medi natural
 • Utilitza l’entorn geogràfic
 • Atén a la diversitat
 • Desenvolupa tot tipus de continguts: Procedimentals, conceptuals i actitudinals
Incloure aquest programa dintre del currículum d’educació física de les diferents escoles, fa que tots els infants de la nostra Vila puguin gaudir d’activitats (subvencionades en més d’un 50%) que els apropen a conèixer i saber desembolicar-se en el medi marítim, al temps que, els ajuda a apreciar i comprendre la importància de l’entorn en la dinàmica social de la nostra Vila, així com els privilegis dels que gaudeixen, al tenir aquests recursos naturals tant a prop, i de les responsabilitats que també suposa fer-los servir.

Es tracta d'un programa que es desenvolupa des del mes de setembre a juny i està adreçat a alumnes de cicle superior d’etapa Primària (5è i 6è). Cada grup assisteix durant 5 sessions pràctiques, més una inicial, de preparació a l’activitat. Les sessions tenen lloc a les instal·lacions del Club Nàutic de Sitges.

Permetre als alumnes que:

 • Es familiaritzin amb el muntatge d’embarcacions
 • Siguin autònoms en el mar mitjançant la navegació a vela
 • Aprenguin la tècnica dels viratges i la nomenclatura nàutica
 • Coneguin els diferents vents, etc

Un altre motiu que ens porta a tirar endavant aquest programa és la impossibilitat de fer aquest a l’escola. Creiem que així oferim als Centres Educatius Sitgetans la possibilitat d’accedir a activitats, instal·lacions i material, que d’altre manera seria impossible assumir per ells, obtenint com a resultat, un ensenyament més diversificat i de major qualitat.

A més aquesta activitat gaudeix dels trets fonamentals que caracteritzen el sistema educatiu:

 • Actua com a eix transversal de moltes altres àrees o matèries
 • Es pot desenvolupar al medi natural
 • Utilitza l’entorn geogràfic
 • Atén a la diversitat
 • Desenvolupa tot tipus de continguts: Procedimentals, conceptuals i actitudinals

Es tracta d'un programa que es desenvolupa des del mes de setembre fins al mes de juny i està adreçat a alumnes de cicle superior d’etapa Primària (5è i 6è). Des del curs 17/18, el Departament d’Esports coordina la participació de les escoles de Sitges en trobades conjuntes que organitza el Consell Esportiu del Garraf adreçades als alumnes de cicle inicial i mitjà d’etapa Primària, es a dir, 1r, 2n, 3r i 4t. Els horaris són en funció de cada escola.

Dins l’àrea d’educació física o mitjançant tallers, els alumnes reben una sessió periòdica d’esports que s’estan treballant de forma simultània en totes les escoles de la Vila. 

 • Integrar programes esportius d’interès municipals dintre del projecte curricular del centres escolars de la Vila.
 • Implicar a tots els agents esportius del municipi per tal d’aconseguir redefinir la relació entre l’educació física i ells, de manera que permeti projectar l’estratègia a seguir en matèria d’activitats esportives al municipi implicant al grup d’associacions esportives.
 • Fomentar l’intercanvi d’experiències entre els diferents centres escolars del municipi.
 • Generar uns hàbits de pràctica esportiva que es prolonguin fora de l’horari escolar i romanguin durant tota la seva vida.
 • Actualment en aquest programa hi treballem conjuntament, els mestres especialistes d’educació física de l’Escola Pia, l’Esteve Barrachina, el Miquel Utrillo, el Maria Ossó, l’Agnès de Sitges i els tècnics del Departament d’Esports de l’Ajuntament de Sitges.

Aquesta tasca conjunta té la pretensió de coordinar i unificar els criteris d’aplicació dels valors i connotacions que comporta l’esport escolar, per així, anar apropant als alumnes a l’esport, entès des d’una vessant educativa, lúdica i recreativa, on prima la participació i la diversió per sobre del resultat. 

Per tal d’aconseguir l’abans exposat, tots els alumnes de 5è i 6è desenvolupen una mateixa Unitat de Programació Esportiva per trimestre a les 6 escoles mencionades

Un cop treballat a les classes d’educació física els continguts programats i acordats prèviament, La Regidoria d’Esports organitza una Trobada d’aquell esport en concret, i aquesta és el punt final d’aquesta feina, on els alumnes, passen un matí lúdic- recreatiu posant en practica tot allò après d’aquell esport.

Aquestes trobades també es fan amb la intenció de que els alumnes de les diferents escoles es relacionin  amb d’altres nois i noies de la seva edat, i que vagin coneixent als que en un parell de cursos seran companys i companyes als diferents instituts.