Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

Acords de Govern

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de l’autorització i disposició de la despesa relativa a la quota ACM 2023.
 • Aprovació de l’autorització i disposició de la despesa relativa a la quota Localret 2023.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció per concessió directa a l’Associació Internacional de Productors Independents de la Mediterrània (APIMED) destinada a finançar la 23ena edició del Mercat Medimed.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte del Servei de manteniment del programari Kmaleon.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte del Servei de manteniment dels rellotges de marcatge Digitek.
 • Aprovació de l’obertura de la segona fase de l’expedient de contractació per a la concessió de serveis consistent en la gestió i l’explotació del bar ubicat al camp de futbol d’Aiguadolç (Av. del Port d’Aiguadolç s/n).
 • Aprovació de l’expedient de contractació del Servei de manteniment dels sistemes informàtics de l’Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació de la pròrroga del termini parcial del Contracte del Servei d’Informació Turística per a l’Oficina d’Informació Turística de l’Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació de la justificació i pagament de l’ajut econòmic Foment de la contractació i millora de l’ocupació.
 • Aprovació de l’aportació a l’Associació Cultural Xarxa de Municipis Indians per a l’any 2023.
 • Aprovació de la pròrroga de la concessió de la Llicència d’ús privatiu del domini públic a precari de la primera planta de l’immoble “Estudi Vidal”, situat al carrer d’en Bosch, 6-8, a l’Associació de Pintors Cercle Artístic de Sitges, pel termini d’un any.
 • Aprovació de les Bases reguladores de participació de la Fira d’Art de Sitges.
 • de la concessió de Llicència d’obra major per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer Trinitat, 30.
 • Aprovació de la incoació de reintegrament de la subvenció concedida a l’exercici 2018 a l’Associació Taula del Tercer Sector d’Acció Social de Sitges - Garraf.

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de l’obertura de la segona fase del concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu per a la construcció de camp de futbol, vestidors, dependències, urbanització i enjardinament a la ciutat esportiva de Sitges.
 • Aprovació de l’atorgament de la conformitat municipal prèvia per a la transmissió del dret d’ús de la plaça 55, soterrani 2 – Aparcament Pl. Pou Vedre.
 • Aprovació de la concessió de Llicència d’obra major per a rehabilitació i canvi d’ús d’hotel existent a habitatge plurifamiliar amb aparcament i piscina, situat a l’Avinguda Mare de Déu de Montserrat núm. 43, cantonada Anselm Clavé núm 1-3 cantonada Passeig marítim núm. 30.
 • Aprovació de la concessió de modificació substancial de la Llicència atorgada en data 14 d’agost de 2019 per reforma i ampliació d’edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al carrer de Sant Josep, 19
 • Aprovació de canvi de nom i aprovació de projecte executiu.

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de despesa com a aportació econòmica per l’any 2023 de l’Ajuntament de Sitges com a membre del Consorci Teledigital del Garraf.
 • Aprovació del canvi de nom de la Llicència d’obra major per a la construcció d’edifici destinat a hotel 1* situat al carrer Espalter núm. 25.
 • Aprovació del desistiment de la Llicència d’obra major sol·licitat en data 21 de febrer de 2022 amb número de registre d’entrada E\005034-2022 per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer de Josep Irla, 108.
 • Aprovació de la concessió de Llicència d’obra major per a construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a l’Avinguda Balmins 33.
 • Aprovació per a la concessió de Llicència d’obra major per a l’agregació de dues parcel·les i construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, al carrer de Josep Irla i Bosch núm. 40 i Margarida Xirgu número 25, parcel·les 1.10 i 1.16 del Pla parcial La Plana – Santa Bàrbara – Vallpineda PPU1 i aprovació del projecte executiu.
 • Aprovació de la concessió de Llicència d’obra major per a la construcció d’un edifici d’habitatges plurifamiliar al carrer de Joan Ramon Benaprès, 16.
 • Aprovació de la declaració de ruïna urbanística i de concessió de Llicència d’enderroc de l’edifici situat al carrer del Ferrocarril núm. 10 de Sitges.
 • Aprovació de les Bases reguladores i la Convocatòria per a la celebració de la Fira – Mercat d’artesania i regals Estiu 2023.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció 2022 a Foment de Sitges per a la 64ena edició del Ral·li i la 61ena de la Verema.
 • Aprovació del programa oficial d’actes del Carnaval 2023 i dels horaris de les activitats.

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a l’enderroc de l’edificació existent i construcció d’un nou edifici plurifamiliar de 4 habitatges i de local comercial en planta baixa en la finca situada al Carrer Major núm. 41.
 • Aprovar la sol·licitud de continuar amb la mateixa tipologia de calçat i quiosc a la parada núm. 5 del Mercat municipal i deixar sense efecte l’acord de JGL de data 11 d’octubre de 2021.

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a la Fundació Cultural Port Aiguadolç per a la difusió i realització dels Concerts de Mitjanit durant l’any 2022.
 • Pròrroga del conveni de cessió a Laia Martí Ejarque d’un espai de treball al Centre d’Empreses Creatives.
 • Pròrroga del conveni de cessió a l’empresa Nordcaprojects S.L. d’un espai de treball al Centre d’Empreses Creatives.