Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

Acords de 6 de febrer de 2023

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de l’autorització i disposició de la despesa relativa a la quota ACM 2023.
 • Aprovació de l’autorització i disposició de la despesa relativa a la quota Localret 2023.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció per concessió directa a l’Associació Internacional de Productors Independents de la Mediterrània (APIMED) destinada a finançar la 23ena edició del Mercat Medimed.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte del Servei de manteniment del programari Kmaleon.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte del Servei de manteniment dels rellotges de marcatge Digitek.
 • Aprovació de l’obertura de la segona fase de l’expedient de contractació per a la concessió de serveis consistent en la gestió i l’explotació del bar ubicat al camp de futbol d’Aiguadolç (Av. del Port d’Aiguadolç s/n).
 • Aprovació de l’expedient de contractació del Servei de manteniment dels sistemes informàtics de l’Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació de la pròrroga del termini parcial del Contracte del Servei d’Informació Turística per a l’Oficina d’Informació Turística de l’Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació de la justificació i pagament de l’ajut econòmic Foment de la contractació i millora de l’ocupació.
 • Aprovació de l’aportació a l’Associació Cultural Xarxa de Municipis Indians per a l’any 2023.
 • Aprovació de la pròrroga de la concessió de la Llicència d’ús privatiu del domini públic a precari de la primera planta de l’immoble “Estudi Vidal”, situat al carrer d’en Bosch, 6-8, a l’Associació de Pintors Cercle Artístic de Sitges, pel termini d’un any.
 • Aprovació de les Bases reguladores de participació de la Fira d’Art de Sitges.
 • de la concessió de Llicència d’obra major per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer Trinitat, 30.
 • Aprovació de la incoació de reintegrament de la subvenció concedida a l’exercici 2018 a l’Associació Taula del Tercer Sector d’Acció Social de Sitges - Garraf.