Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Promoció econòmica

Ajuts per a la consolidació d’autònoms en activitats declarades no essencials

Les ajudes van destinades únicament a cobrir els costos de les quotes satisfetes a la seguretat social del Règim Especial de Treballadors Autònoms de les persones autònomes amb activitats declarades no essencials.

Import de les ajudes: entre 500 € i 2.000 €. 

Els ajuts s’atorgaran per ordre de puntuació segons els criteris recollits a les bases.

Requisits:

  • Estar donat d’alta al RETA en el moment de fer la sol·licitud i la justificació de l’ajut.
  • Haver iniciat l’activitat entre 2015 i 2019.
  • No superar els 5 anys consecutius d’alta al RETA a 1 de juliol de 2020.
  • Haver exercit l’activitat durant 12 mesos consecutius abans de l’1 de juliol de 2020 (no es considerarà interrupció el període comprés en l’estat d’alarma motivada pel COVID 19 sempre i quan s’hagi tornat a reprendre aquesta activitat al donar-se per finalitzada aquesta situació excepcional)
  • Desenvolupar una activitat econòmica a Sitges i tenir tots els permisos exigibles relatius a l'activitat.
  • Estar al corrent de pagament d’impostos i tributs.

Tramitació: A través del portal de tràmits on trobareu tots el formularis vinculats a aquest tràmit quan s'obri el termini de sol·licitud.

> Tramitar

Termini de sol·licitud: del 5 al 26 de juny de 2020.

Publicació al DOGC aquí

Pagament: Avançament del 85% un cop verificades les dades de la sol·licitud i un 15% un cop es justifiquin les despeses.

Accés a les bases aprovades pel Ple del 27 de maig aquí

Resolució inicial Junta Govern Local 3 agost: >aquí

Més informació: serveisempresa@sitges.cat