Aquesta pàgina pertany a
La memòria de les cases.
Fes clic aquí per a més informació »

Josep Vidal Vidal

Sitges, 1876 - 1950

Josep Vidal Vidal (Sitges, 1876 - 1950) fou pintor i escenògraf. Començà la carrera d'Arquitectura però l'abandonà pel dibuix i la pintura. Estudià a Llotja i treballà amb Fèlix Urgellès, escenògraf que treballava per al Liceu. També pintà decorats per al teatre Principal i Novedades, de Barcelona.

A Sitges, treballà també a El Retiro. Pintà el teló de La Palma o una capella de la finca Robert al Montgròs.

El 1914 marxà a Santiago de Cuba on els seus germans es dedicaven al comerç del calçat. Hi féu diversos treballs de decoració per al teatre del Centre Nacionalista Català (1915) i per alguns comerços. Llavors es traslladà a L'Havana on esdevingué pintor escenògraf del Teatro Nacional. En tornar a Sitges 1920 projectà el nou saló d'estiu d'El Retiro (1921) on treballà també de bibliotecari i en fou uns anys vicepresident i president.

Al 1922 instal·la el seu estudi-taller al carrer d'en Bosc, en una casa construïda a les velles muralles medievals del Vall. Ell fou el primer a revaloritzar aquest espai de la vila.

Malgrat traslladar-se a viure a Barcelona el 1925, on exercí de professor a Llotja, va continuar vinculat a Sitges com a membre de la directiva de la Societat d'Atracció de forasters (1928-1936), per a la qual elaborà diversos cartells propagandístics, i al comitè organitzador de les exposicions de clavells. Participà també en l'Exposició Històrica d'Art Sitgetà (1925) i a les exposicions d'Art del Penedès (1926, 1927 i 1929). A Barcelona exposà a les Galeries Laietanes i va concórrer a l'Exposició Internacional de 1929. El 1935 publica Tratado de perspectiva que durant molt de temps fou l'única obra que existí a Espanya sobre aquest tema.

A finals de 1942, després d'obtenir la càtedra de perspectiva, l'Ajuntament el distingí amb el títol de Fill Predilecte de Sitges. El 1949 el govern espanyol li concedí la Cruz de Alfonso X el Sabio.

Josep Vidal Vidal

Sitges, 1876 - 1950

Pintor i escenògraf. Començà la carrera d'Arquitectura però l'abandonà pel dibuix i la pintura. Estudià a Llotja i treballà amb Fèlix Urgellès, escenògraf que treballava per al Liceu. També pintà decorats per al teatre Principal i Novedades, de Barcelona.

A Sitges, treballà també a El Retiro. Pintà el teló de La Palma i una capella de la finca Robert al Montgròs.

El 1914 marxà a Santiago de Cuba on els seus germans es dedicaven al comerç del calçat. Hi féu diversos treballs de decoració per al teatre del Centre Nacionalista Català (1915) i per alguns comerços. Restaurà les pintures de la Santíssima Trinitat de Santiago, 1917. Llavors es traslladà a L'Havana on esdevingué pintor escenògraf del Teatro Nacional.

En tornar a Sitges 1920 projectà el nou saló d'estiu d'El Retiro (1921) on treballà també de bibliotecari i en fou uns anys vicepresident i president.

Al 1922 instal·là el seu estudi-taller al carrer d'en Bosc, en una casa construïda a les velles muralles medievals del Vall. Ell fou el primer a revaloritzar aquest espai de la vila.

Malgrat traslladar-se a viure a Barcelona el 1925, on exercí de professor a Llotja, va continuar vinculat a Sitges com a membre de la directiva de la Societat d'Atracció de forasters (1928-1936), per a la qual elaborà diversos cartells propagandístics, i al comitè organitzador de les exposicions de clavells. Participà també en l'Exposició Històrica d'Art Sitgetà (1925) i a les exposicions d'Art del Penedès (1926, 1927 i 1929). A Barcelona exposà a les Galeries Laietanes i va concórrer a l'Exposició Internacional de 1929. El 1935 publica Tratado de perspectiva que durant molt de temps fou l'única obra que existí a Espanya sobre aquest tema.

A finals de 1942, després d'obtenir la càtedra de perspectiva, l'Ajuntament el distingí amb el títol de Fill Predilecte de Sitges. El 1949 el govern espanyol li concedí la Cruz de Alfonso X el Sabio. La seva vídua cedí l‘estudi del carrer d'en Bosc al poble de Sitges perquè s'hi instal·lés l'Arxiu Municipal que fou inaugurat per la Festa Major de 1953.


Bibliografia:
Sierra Farreras, Roland (1998): Diccionari Biogràfic de Sitgetans. Ajuntament de Sitges. Sitges.