La memòria de les cases: fer visible la nostra història més anònima

El Sitges que coneixem avui i que hem heretat és el resultat de nombroses cruïlles, on homes i dones han construït les seves particulars històries. Una llarga llista d’aquestes històries han traspassat els murs de les seves estances per transcendir de ple en la realitat local, impregnar en la pell de la vila i marcar la seva identitat. Els pobles, els territoris, els països i el conjunt de comunitats que han aconseguit mantenir la seva identitat són el resultat d’aquesta pluja –rica i plural– d’aportacions individuals. La seva suma al llarg de la història ha teixit el caràcter i la realitat de les seves respectives realitats.

A Sitges, la petjada que han deixat artistes, escriptors, polítics, arquitectes, industrials o metges, entre moltes altres professions, ha estat determinant per forjar el caràcter de vila oberta, dinàmica, inspiradora i visionària que tots coneixem. Alguns nascuts a Sitges, altres arribats des de diversos punts de Catalunya i encara d’altres procedents de l’estranger, tots aquests protagonistes de la Història –en majúscules– han tingut en la nostra vila el seu particular laboratori creatiu o emprenedor, que els ha aportat projecció i que ha impregnat de ple i en positiu en la nostra trajectòria col·lectiva.

Sovint, els llocs on aquests homes i dones han dut a terme les seves activitats professionals o creatives han passat desapercebuts per a generacions posteriors de sitgetans o de visitants. Per aquest motiu, des de la Regidoria de Cultura ens hem proposat aportar visibilitat a aquests espais, que han estat escenaris privilegiats, però en ocasions anònims, de la història de la nostra vila.

El projecte La memòria de les cases pretén localitzar i fer públics els edificis on han viscut, han treballat o han creat alguns d’aquests sitgetans il·lustres. I, al mateix temps, també vol homenatjar les seves significatives aportacions. Ho fem de manera visible, per a que tothom tingui accés a aquests pessics d’història, però també amb una voluntat didàctica i educativa per a aquests episodis adquireixin el relleu que els correspon.

Rosa Tubau i Llorià
Regidora de Cultura, Tradicions i Festes


Benvinguts a La memòria de les cases

La memòria de les cases és un projecte que neix de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sitges amb la voluntat de visualitzar els homes i les dones que han viscut o han passat temporades en diferents espais i cases de la vila. Una proposta més de senyalització cultural del paisatge urbà. Com en el seu moment es va fer amb el Parc escultòric.

Sara Makowski reflexiona sobre el "Pensar i habitar la ciutat" com una mostra "d'afectivitat, memòria i significat en l'espai urbà contemporani". I Sitges ha tingut i té la possibilitat de desenvolupar aquesta màxima de l'escriptora mexicana ja que el seu espai urbà ha estat compartit per generacions de persones que han deixat la seva empremta en la cultura tant local com internacional.

Per tal de visualitzar aquestes Veus que ompliren distints edificis de la vila en diferents temps de la nostra història, hem elaborat aquest projecte, pensat per a recuperar la "memòria" com "un dels fonaments de la civilització", com molt bé ha dit David Jou Mirabent.

La voluntat del projecte és donar a conèixer la presència de persones sitgetanes o forasteres que van ocupar les cases i els espais que proposem de visitar i "així arrencar de l'anonimat petits moments de memòria col·lectiva, d'afectivitat i de significats compartits".

Resseguint l'itinerari trobareu personalitats que reculen fins a l'edat mitjana, el noble cavaller Bernat de Fonollar o la família Sitges; i segueixen al llarg dels segles fins a l'actualitat amb les biografies de Ramon Planes, els artistes Cassagemas, Alfred Sisquella, Artur Carbonell, Lluïsa Vidal, Lola Anglada...

El criteri que s'ha seguit ha estat el de biografiar persones ja traspassades. En les cases i edificis on deixaren la seva petja hi trobareu una placa que els identifica i mitjançant un codi QR podreu obtenir més informació sobre la persona biografiada, i també s'ha editat un fullet de mà i la pàgina web http://www.sitges.cat/lamemoriadelescases/.

Esperem que aquesta nova proposta cultural contribueixi a ampliar el coneixement de la nostra història a través de l'ànima dels que hi visqueren.

Montserrat Esquerda Bosch i Àngels Parés Corretger


Textos: Montserrat Esquerda Bosch i Àngels Parés Corretger
Maquetació: qu-publicidad.com
Disseny: Núria Corretgé

Presentació

La memòria de les cases: fer visible la nostra història més anònima

El Sitges que coneixem avui i que hem heretat és el resultat de nombroses cruïlles, on homes i dones han construït les seves particulars històries. Una llarga llista d’aquestes històries han traspassat els murs de les seves estances per transcendir de ple en la realitat local, impregnar en la pell de la vila i marcar la seva identitat. Els pobles, els territoris, els països i el conjunt de comunitats que han aconseguit mantenir la seva identitat són el resultat d’aquesta pluja –rica i plural– d’aportacions individuals. La seva suma al llarg de la història ha teixit el caràcter i la realitat de les seves respectives realitats.

A Sitges, la petjada que han deixat artistes, escriptors, polítics, arquitectes, industrials o metges, entre moltes altres professions, ha estat determinant per forjar el caràcter de vila oberta, dinàmica, inspiradora i visionària que tots coneixem. Alguns nascuts a Sitges, altres arribats des de diversos punts de Catalunya i encara d’altres procedents de l’estranger, tots aquests protagonistes de la Història –en majúscules– han tingut en la nostra vila el seu particular laboratori creatiu o emprenedor, que els ha aportat projecció i que ha impregnat de ple i en positiu en la nostra trajectòria col·lectiva.

Sovint, els llocs on aquests homes i dones han dut a terme les seves activitats professionals o creatives han passat desapercebuts per a generacions posteriors de sitgetans o de visitants. Per aquest motiu, des de la Regidoria de Cultura ens hem proposat aportar visibilitat a aquests espais, que han estat escenaris privilegiats, però en ocasions anònims, de la història de la nostra vila.

El projecte La memòria de les cases pretén localitzar i fer públics els edificis on han viscut, han treballat o han creat alguns d’aquests sitgetans il·lustres. I, al mateix temps, també vol homenatjar les seves significatives aportacions. Ho fem de manera visible, per a que tothom tingui accés a aquests pessics d’història, però també amb una voluntat didàctica i educativa per a aquests episodis adquireixin el relleu que els correspon.

Rosa Tubau i Llorià
Regidora de Cultura, Tradicions i Festes


Benvinguts a La memòria de les cases

La memòria de les cases és un projecte que neix de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Sitges amb la voluntat de visualitzar els homes i les dones que han viscut o han passat temporades en diferents espais i cases de la vila. Una proposta més de senyalització cultural del paisatge urbà. Com en el seu moment es va fer amb el Parc escultòric.

Sara Makowski reflexiona sobre el "Pensar i habitar la ciutat" com una mostra "d'afectivitat, memòria i significat en l'espai urbà contemporani". I Sitges ha tingut i té la possibilitat de desenvolupar aquesta màxima de l'escriptora mexicana ja que el seu espai urbà ha estat compartit per generacions de persones que han deixat la seva empremta en la cultura tant local com internacional.

Per tal de visualitzar aquestes Veus que ompliren distints edificis de la vila en diferents temps de la nostra història, hem elaborat aquest projecte, pensat per a recuperar la "memòria" com "un dels fonaments de la civilització", com molt bé ha dit David Jou Mirabent.

La voluntat del projecte és donar a conèixer la presència de persones sitgetanes o forasteres que van ocupar les cases i els espais que proposem de visitar i "així arrencar de l'anonimat petits moments de memòria col·lectiva, d'afectivitat i de significats compartits".

Resseguint l'itinerari trobareu personalitats que reculen fins a l'edat mitjana, el noble cavaller Bernat de Fonollar o la família Sitges; i segueixen al llarg dels segles fins a l'actualitat amb les biografies de Ramon Planes, els artistes Cassagemas, Alfred Sisquella, Artur Carbonell, Lluïsa Vidal, Lola Anglada...

El criteri que s'ha seguit ha estat el de biografiar persones ja traspassades. En les cases i edificis on deixaren la seva petja hi trobareu una placa que els identifica i mitjançant un codi QR podreu obtenir més informació sobre la persona biografiada, i també s'ha editat un fullet de mà i la pàgina web http://www.sitges.cat/lamemoriadelescases/.

Esperem que aquesta nova proposta cultural contribueixi a ampliar el coneixement de la nostra història a través de l'ànima dels que hi visqueren.

Montserrat Esquerda Bosch i Àngels Parés Corretger


Textos: Montserrat Esquerda Bosch i Àngels Parés Corretger
Maquetació: qu-publicidad.com
Disseny: Núria Corretgé