Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

Escola Esteve Barrachina

DSC_0386.jpg

 

Codi del centre: 08034667

Tipus d'ensenyament 
2n cicle d'Educació Infantil i Educació Primària (3 a 12 anys).

Línies 
2 línies de P3 a 6è.


Projecte educatiu

-Ensenyament competencial i aprenentatge significatiu. Formem part del programa Escola Nova 21 i treballem en la recerca i la innovació pedagògica tenint en compte els 7 principis de l’aprenentatge, en base als quals, el nen/a es situa al centre de tota activitat pedagògica i assoleix un important grau d’autonomia, autogestió i autoregulació en l’adquisició del coneixement. Tenint en compte la naturalesa social de l’aprenentatge, així com les diferències individuals, les emocions que hi intervenen, l’esforç que s’hi desenvolupa i la importància de l’aprendre a aprendre.

-Els ambients preparats. Els ambients representen una organització on l’infant es converteix en el constructor del seu propi aprenentatge a partir del joc, la investigació i les relacions amb els companys, explorant amb llibertat segons els seus interessos i motivacions. És ell qui pren les decisions i cerca les seves pròpies estratègies per trobar les solucions davant de reptes i situacions que s’anirà trobant i l’adult es presenta com un guia i observador. Els alumnes d’Educació Infantil i de Cicle Inicial (de p3 fins a 2n) treballen per ambients durant tota la franja de matí, quatre dies a la setmana.

-Escola inclusiva. L’atenció a la diversitat és un element clau de la nostra escola i es treballa des de les tutories a través dels ambients i dels desdoblaments (reducció de ràtio). Però comptem, a més, amb un departament d’atenció a la diversitat (2 mestres especialistes d’educació especial, 2 mestres de pedagogia terapèutica, 2 educadores EE i 2 vetlladores) que formen part de la SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva) i donen resposta a l’alumnat amb necessitats educatives especials. A més, els alumnes de la SIEI participen en un projecte específic de Musicoteràpia amb un mestre especialista.

-Som centre ILEC. Creiem en la importància de la competència comunicativa lingüística com a eix vertebrador de tots els aprenentatges. Les habilitats lectores són fonamentals per a l'èxit escolar. Ser competent en comprensió lectora, és un requisit indispensable per participar en la societat actual. Cal saber llegir per aprendre i seguir aprenent. Un alumne que té un bon hàbit lector millora els seus resultats escolars, millora l'expressió escrita i augmenta el seu nivell de coneixements generals. Per aquests motius formem part Pla d’Impuls a la Lectura (Projecte d'innovació del Departament d'Ensenyament).

-Educació en valors. Desenvolupament d'habilitats socials i interpersonals, hàbits saludables i consciència solidària amb el medi i l'entorn.

-Participació de les famílies en la comunitat educativa. La família és el primer referent educatiu i responsable de l'educació dels seus fills. És necessari per tant dur a terme un treball conjunt escola-família que permeti una acció coherent i coordinada.

-L’ús de les tecnologies. Les tecnologies de la informació estan presents en el dia a dia de l’escola a través de les pissarres digitals que hi ha a totes les aules, les tauletes i els ordinadors portàtils que utilitzen els alumnes.

-Plàstica en anglès. A cicle superior, a més de les tres hores setmanals de llengua estrangera, es fan dues sessions setmanals de plàstica en anglès i a cicle inicial comptem amb l’ambient d’Art en anglès (Arty Kids).

 

Aules i espais específics 

-Ambients infantil: Els sentits, El Món, Fàbrica de Paraules, Els Números, Llum i Ombres, La Vila, Constructors, Els Artistes i Moviment.

-Ambients cicle inicial: La Botiga, El Taller, Biosfera, Paraules Màgiques, l’Âgora, Arty Kids i el Circ.

-2 aules SIEI: l’Ateneu (grans) i la Classe dels Cotxes (petits).

-Aula d’acollida: atenció a l’alumnat nouvingut

-Altres aules: Aula de música, d'anglès, de plàstica i laboratori de ciències.

-Altres espais: biblioteca, sala d'actes, gimnàs, menjador i cuina.

-Espais exteriors: hort, 2 pistes esportives, rocòdrom, pati d'infantil amb sorral i estructures de fusta.

 

Idiomes
Català com a llengua vehicular.

Castellà a partir de 1r.

Anglès a partir de 1r.

 

Activitats complementàries

-Activitats aquàtiques per l’alumnat de cicle inicial i cicle mitjà (piscina).

-Iniciació a la vela lleugera per a l’alumnat de cicle superior.

-Audicions musicals.

-Teatre en anglès.

-Sortides relacionades amb les programacions de cada cicle o nivell.

-Colònies a l’últim curs de cada cicle.


Activitats extraescolars 
Activitats de migdia i de tarda organitzades per l'AMPA: anglès, robòtica, batuka, ioga, cuina, pintura, recicla i crea, teatre, acrosport, futbito, iniciació esportiva i handbol (competicions a la lliga esportiva).


Altres serveis 
Menjador escolar. Cuina pròpia. EMPRESA TÀNDEM.
Acollida matinal de 8 a 9 h.
Servei de l'EAP (Equip d'Assessorament Psicopedagògic del Garraf).