Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

Escola Pia Sitges

DSC_0860.jpg

 

Formació

  • Educació Infantil 3-6
  • Educació Primària
  • ESO i Batxillerat

 

Línies

Disposa de 2 grups per curs

 

Idiomes

  • Anglès: de P3 a 2n de batxillerat. Projecte plurilingüe. AICLE's i auxiliar de conversa nadiu des de P3
  • Grups reduïts en llengua anglesa
  • Intercanvis lingüístics d'anglès i francès
  • Projectes Multilaterals Comenius a l'ESO

 

Horari

  • Educació Infantil i Primària: 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00.
  • ESO de 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00 (tardes de dijous i divendres no lectives).
  • Batxillerat: 8:00 a 14:00 (dilluns de 1r. fins a les 15:15)

 

Serveis

Menjador (cuina pròpia), Acollida de 8:00 a 9:00

Extraescolars migdia i a la tarda a partir 17:15(teatre, idiomes, guitarra, hip-hopdance, aeròbic, taekwon-do, ioga, francès, etc.).

 
Sobre l'educació Infantil

L'objectiu d'aquesta etapa és oferir als infants una formació integral i sòlida perquè cada nen i nena aprengui a ser i actuar de manera cada vegada més autònoma, a pensar i a comunicar-se, a descobrir i tenir iniciativa i a conviure i habitar el món.

En aquesta edat els infants s'estan formant a nivell cognitiu, motriu, social, emocional i afectiu. Alhora que desenvolupen la seva pròpia personalitat. Des de l'escola s’ofereix un espai acollidor amb recursos i situacions d'ensenyament-aprenentatge que estimulen aquest desenvolupament, satisfent les seves necessitats i respectant el seu ritme maduratiu.


Un equip de persones conscients de la importància de la nostra tasca docent, amb una formació pedagògica, específica per a aquest àmbit, i amb una formació continua que millora la feina diària.

Una escola que sap que la base d'un bon creixement és la relació i en té molta cura i la valora. Es considera preferent la relació amb els infants i amb les famílies, i és per això, que la comunicació és una de les nostres prioritats. A l'escola us acompanyem en aquest camí, on el vostre fill o filla és el i la protagonista del seu propi aprenentatge.

Se segueix unes metodologies actives basades en la participació, l'observació i l'experimentació, la manipulació i el treball cooperatiu.

Es generen activitats que fomenten el diàleg, el sentit crític, la responsabilitat i que tenen ben en compte les diferents intel·ligències.


Què i com ho fem?

Un dels eixos del treball d'aquesta etapa són els hàbits. Unes pautes de comportament que ens permet ser autònoms, fer possible la convivència i adquirir nous aprenentatges. A més, aporten seguretat, tranquil·litat, equilibri i ganes d'aprendre als infants.

Projectes i centre d'interès. Partim dels seus coneixements previs, formulem noves preguntes sobre què volem saber, investiguem individualment o en grups per trobar les respostes i arribem a unes conclusions sobre què hem après.

Racons i Tallers. S’organitza l'aula en petits grups, cadascun dels quals realitza una tasca determinada. Poden ser de treball o de joc. D'aquest manera els nens i les nenes aprenen a treballar en equip, a col·laborar i a compartir coneixements. Aquesta manera de fer permet dedicar una atenció més individualitzada a cada nen i nena, planificant activitats d'aprenentatge adaptades als seus coneixements previs.

Projecte Plurilingüe. Es comença a fer i a aprendre en anglès. Jocs, cançons, manualitats i rutines ens introdueixen en la seva fonètica i ús.

Projecte de psicomotricitat. El moviment, la coordinació, l'equilibri, l'esforç, la frustració, la socialització... són habilitats i actituds imprescindibles per a la maduració i que treballem, d'acord amb l'edat, ballant, jugant, fent circuits, contes motors i relaxació.

Projecte de Llenguatge Musical. Els nens i nenes van aprenent a cantar, ballar, escoltar, parar atenció, observar i a adquirir cultura musical.

Projecte d'Animació a la Lectura. Activitats per fomentar l'hàbit lector i el plaer de llegir. Les Maletes viatgeres, els Exploradors de llibres i les biblioteques d'aula ens ajuden a treballar-ho.


Projecte de Dimensió Interior, Emocional i social. Treballem amb tot l'alumnat els aspectes emocionals, de dimensió interior i les habilitats socials de maner sistemàtica, dins i fora de l'aula, per millorar la relació amb un mateix, la convivència i assegurar un clima d'escola harmònic i serè.

Departament d'Orientació Escolar. Som una psicòloga i dues mestres d'educació especial i logopedes. Entrem a les aules i observem i actuem per a prevenir i detectar i, quan procedeix, reforçar les necessitats educatives especials dels nens i nenes. Assessorem el professorat i les famílies que així ho requereixin. Disposem d'una aula de reforç on els infants que ho necessiten poden treballar en petit grup o individualment amb la mestra d'educació especial.

 

Sobre l'educació Primària

És l'etapa més llarga del sistema educatiu, on l'alumnat experimenta canvis evolutius i de configuració de la seva personalitat notables. Els nens i nenes consoliden la seva identitat, comencen a tenir consciència de les seves capacitats i limitacions i es perceben i situen en el medi social i cultural.

L'objectiu principal d'aquests sis cursos és continuar proporcionant la formació integral necessària perquè cada nen i nena segueixi desenvolupant les seves capacitats intel·lectuals, motrius, d'equilibri personal i de relació social i asseguri l'assoliment de les competències bàsiques.

A l'escola els acompanyem en aquest camí tot treballant, a la vegada, els valors que els ajuden a consolidar la seva personalitat i a viure en societat des del compromís i el respecte mutu.

L'alumne és el protagonista del seu aprenentatge i li respectem els ritmes d'aprenentatge treballant per a optimitzar les capacitats de cadascú.

Triem metodologies actives basades en la participació, l'observació, l'experimentació, la manipulació i el treball cooperatiu amb coherència amb activitats que fomenten el diàleg, el sentit crític i la responsabilitat.

 

Què i com es fa?


Un dels eixos del treball d'aquesta etapa és el desenvolupament de les competències bàsiques per a construir coneixement tot aplicant les habilitats per aprendre: recercar, resoldre, comunicar i expressar i transferir allò aprés.

Projectes i Centre d'Interès. Es basa el treball en les metodologies més adients per a fomentar la col·laboració i aplicar les habilitats a partir de projectes o centres d'interès.

Competències Digitals. Es fan ús dels recursos tecnològics d'informació i comunicació per a treballar les competències digitals i com a eina per construir coneixement. Comptem amb dues aules d'informàtica i una aula mòbil de portàtils. Cada aula està equipada amb projectors i/o pissarra digitals.

Tallers. Es fan tallers de llengües, de matemàtiques, de medi social i natural, de plàstica tot desdoblant els grups per a reduir-ne el nombre assolint una ràtio de qualitat alumne/mestra.

Projecte Plurilingüe. Es continua aprenent i fent en català, castellà i anglès des de 1r de primària. S’incorpora l'Aula d'anglès com espai específic per a facilitar la immersió i, cada setmana, es treballa l'anglès amb grup partit. Es compta amb un professional nadiu que actua a tota l'etapa com Auxiliar de conversa. Es preparen les proves i gestionem la presentació als exàmens oficials de Cambridge.

Projecte d'Activitats Físiques. S’inicia la pràctica de diferents esports i seguim ballant i jugant, d'acord amb cada edat, per a desenvolupar les habilitats i les actituds mitjançant el moviment i la coordinació del cos, l'equilibri, l'esforç, la gestió positiva de la frustració i el treball en equip.

Projecte de Llenguatge Musical. Els alumnes aprenen a cantar, a ballar, llenguatge musical, a tocar la flauta i cultura musical. Grup de coral al cicle superior.

Projecte d'Acció Tutorial. A tots els cursos es fa una hora setmanal de tutoria amb activitats programades (valors, mediació, hàbits d'estudi, celebracions escola...).

Projecte d'Animació a la Lectura. Activitats per fomentar l'hàbit lector i el plaer per llegir. Maletes viatgeres, exploradors de llibres i biblioteques d'aula.

Projecte de Dimensió Interior, Emocional i Social. Treballem amb tot l'alumnat els aspectes emocionals, de dimensió interior i les habilitats socials de manera sistemàtica, dins i fora de l'aula, per millorar la convivència i aconseguir un clima d'escola harmònic i serè.

Departament d'Orientació Escolar. Al departament hi ha una psicòloga i dues mestres d'educació especial i logopedes. S’entra les aules i prevenim, detectem i reforcem les necessitats educatives especials dels nens i nenes. També s’assessora al professorat i les famílies que així ho requereixin. També es disposa d'una aula de reforç on els alumnes que ho necessiten poden treballar en petit grup o individualment amb la mestra d'educació especial.