Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

Escola Pia Sitges

DSC_0860.jpg

 

Formació

ESO i Batxillerat


Línies

El centre ofereix 2 grups per curs

 

Idiomes

 • Anglès: de P3 a 2n de batxillerat
 • Projecte plurilingüe. AICLE's i auxiliar de conversa nadiu des de P3, Grups reduïts en llengua anglesa
 • Intercanvis lingüístics d'anglès i francès
 • Projectes Multilaterals Comenius a l'ESO


Horari

Educació Infantil i Primària: 9.00 a 13.00 i de 15.00 a 17.00 hores
ESO de 8.00 a 13.00 i de 15.00 a 17.00 (tardes de dijous i divendres no lectives).
Batxillerat: 8.00 a 14.00 (dilluns de 1r. fins a les 15:15)


Serveis

Menjador (cuina pròpia), Acollida de 8:00 a 9:00
Extraescolars migdia i a la tarda a partir 17:15(teatre, idiomes, guitarra, hip-hopdance, aeròbic, taekwon-do, ioga, francès, etc.).


ESO

L 'ESO és l'etapa educativa dels 12 als 14 anys, és un moment emocionalment complex per cada un dels alumnes, de descoberta de la pròpia personalitat, dels propis interessos i desitjos, un moment on és molt important l'acompanyament per adquirir l'autonomia i l'autoestima personal que tota persona necessita per a seguir creixent i adquirir aprenentatges més complexos.

El centre té cura de les persones i s'acompanyem a través de les tutories i amb una atenció personalitzada de tot el professorat.

A l'ESO se segueix treballant per a que cada un dels alumnes tingui el seu projecte de vida. A l'escola ens preparem per a ser persones lliures, crítiques, innovadores, creatives, solidàries, compromeses i responsables. Programem totes les activitats curriculars i les extracurriculars per a que consolidin valors que els ajudin ser persones més felices.

S'avalua l'excel·lència dels resultats de cadascú a partir del nombre d' alumnes que aconsegueixen la certificació de l' etapa, del nombre d' alumnes amb alts resultats en les CCBB a 4 d'ESO i l'èxit acadèmic ens els estudis posteriors de Batxillerat o de Cicles Formatius.

 

Materies Comunes

Llengua i literatura catalana, Llengua i literatura castellana, Llengua estrangera. Anglès, Matemàtiques, Ciències de la Naturalesa, Optatives, Tecnologia, Ciències Socials, Geografia i Història, Religió, Educació Física, Educació Visual i Plàstica, Música i Tutoria.


Matèries optatives

1 ESO: Recerca Documental i científica, Anglès i Francès
2 ESO: Francès, Anglès i Pràctiques de laboratori
3 ESO I 4 ESO: Francès, Emprenedoria (en anglès), Cultura Clàssica i Pràctiques de Laboratori.


Hores complementàries

1 ESO: Anglès (preparació KET)
2 ESO: Anglès (preparació proves Cambridge)
3 ESO: Anglès (preparació proves Cambridge)
4 ESO: Augment 1h setmanal d'anglès, Augment d'1 hora setmanal de francès a tots els cursos

 

Horari

1 i 2 ESO: Dilluns, dimarts, dimecres de 8h a 13;15h i de 15;15h a 17;15h. Dijous i divendres de 8 a 13;15h.
3 i4 ESO: Dilluns, dimarts de 8h a 13;15h i de 15;15h a 17;15h. Dijous i divendres de 8 a 13;15h.

Agrupacions flexibles a Català, Castellà, Anglès i Matemàtiques (15-20 alumnes) Optatives, Grups Partits de Tecnologia i Ciències de la Naturalesa 3h., Complementàries 1h.

 

Recursos

Llibres d'aula i programa de socialització pels llibres de:
Llengua Catalana, Llengua Castellana, Matemàtiques, Música, Tecnologia, Ciències Socials i Optatives.

Materials elaborats pel Departaments de Didàctica de Ciències de la UAB. Dossier de Ciències de la Naturalesa.

Plataforma Educ@moson hi trobareu el calendari d'avaluacions, circulars, absències i retards i altres incidències així com el quadern del professor amb les qualificacions i a la vista dels alumnes i les seves famílies.

Departament d'orientació. Treballem per a una escola inclusiva on s'atenen les necessitats educatives especials i les altes capacitats i es facilita orientació acadèmica i professional.

 

Projecte d'escola

Projecte Escola Plurilíngüe

 • Unitats didàctiques en llengua anglesa a Ciències de la Naturalesa, Visual i Plàstica, Tecnologia, Cultura Religiosa, Ètica i Emprenedoria.
 • Complementàries de llengua anglesa i certificacions Cambridge, Auxiliar de conversa nadiu a les classes d'anglès.
 • Optativa de francès a tots els cursos.
 • 5h setmanals de llengua anglesa (representa un augment de 2h)
 • Projectes Multilaterals Erasmus+
 • Intercanvi amb Estats Units a 4 ESO/1 Batxillerat
 • Intercanvi de francès a 3 ESO.

 

Projecte Tecnologies d'Aprenentatge i Comunicació

 • Projecte TAC 1 ordinador x 1 alumne
 • Treballem les competències digitals des de quatre àmbits: maquinari i software, tractament de la informació i la comunicació, metodologies de treball compartit i educació cívica i ciutadana.
 • Treball inicial.
 • Conèixer el funcionament de la Intranet de l'escola.
 • Conèixer el funcionament de la plataforma Educ@mos, aprendre tècniques de cerca i recuperació de la informació i a utilitzar el programari lliure, treball dels valors en l'entorn digital, ús ètic de la Xarxa i consciència i bona gestió de la identitat digital.
 • Treball continuat.
 • Llicències digitals, Blogs de continguts a diferents matèries, ús de programari educatiu, elaboració de treballs i presentacions i documents compartits.

 

Projecte Clima d'Escola, Educació Emocional i Dimensió Interior

 • L'escola desplega el projecte d'Educació Emocional i Dimensió Interior amb l'objectiu d'adquirir les capacitats necessàries per poder a potenciar totes les intel·ligències.

 

Batxillerat

El Batxillerat és l'etapa educativa postobligatòria dels 16 als 18 anys. L'Escola Pia de Sitges ofereix dues modalitats de Batxillerat, la de Ciències i Tecnologia i la d'Humanitats i Ciències Socials.

Oferta un nombre ampli de matèries i possibilita que cada alumne planifiqui un projecte propi que li permetrà assolir una preparació amb garanties per afrontar els estudis superiors.

El projecte educatiu del Batxillerat es caracteritza per seguir donant a tothom l'acompanyament i l'atenció necessària per afrontar els seus reptes de futur, tot entenent que l'excel·lència educativa és l'assoliment exitós d'aquest repte propi.

A l'escola tenim cura de les persones i les acompanyem a través de les tutories (individuals i de grup) i amb una atenció personalitzada de tot el professorat.

A l'etapa treballem per a què cada un dels alumnes pugui definir el seu projecte de vida.

A l'escola els preparem per a ser persones que se sentin lliures, crítiques, innovadores, creatives, solidàries, compromeses i responsables.

 

Tipus de matèries

Matèries Comunes: obligatòries per a tots els alumnes.
Matèries de Modalitat: defineixen el tipus de batxillerat que es cursa.
Matèries optatives.

L' alumnat es converteix en el protagonista del seu procés d'aprenentatge.

Aprenentatge basat en la resolució de problemes, vivint la ciència en context, fent ús de les llengües estrangeres per a la comunicació i segons els treballs, fent recerca i experimentant. I tot això, amb treball cooperatiu, treball individual, creativitat i esforç.

 

Horari

De dilluns a divendres de 8 a 14:15h

  

Recursos

Projecte TAC i Treball interactiu a la Intranet de l'escola, amb documents compartits, treball col·laboratiu, cerques i recuperació de la informació, blocs de continguts didàctics. Amb el suport de l'Aula mòbil de portàtils i l'aula d'informàtica.

Plataforma Educ@moson hi ha el calendari d'avaluacions, els resultats de proves i exàmens, circulars, absències, retards i altres incidències i, en un exercici de total transparència, la consulta directa del quadern del professor que conté les qualificacions.

 

Projectes d'escola

Projecte Acció Tutorial

Les tutories de grup i individuals tenen, com un dels seus objectius prioritaris, l'orientació acadèmica i professional sense oblidar, però, altres aspectes fonamentals de la formació: l'autoconeixement, la identificació de les pròpies emocions, la presa de decisions, l'organització, la participació, la responsabilitat i el compromís. A més, l' escola programa activitats i seminaris que complementen aquesta programació: visites a les universitats catalanes, xerrades de professionals, activitats amb ONG's i entitats socials, programes per a l'emprenedoria, entre altres.

 

Projecte Escola Plurilingüe

Preparació per a les certificacions Cambridge, Auxiliar de conversa nadiu a les classes d' anglès.

Optativa de Francès

Projectes Multilaterals Erasmus+

Intercanvi amb escoles dels EEUU a 1 Batxillerat

 

Projecte Clima d'Escola, Educació Emocional i Dimensió Interior

L'escola desplega el projecte d'Educació Emocional i Dimensió Interior amb l'objectiu d'adquirir les capacitats necessàries per poder a potenciar totes les intel·ligències.