Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

Institut Joan Ramon Benaprès

DSC_1128.JPG

 

Tipus de formació

 • S'ofereix ESO, Batxillerat humanístic, científic i tecnològic
 • Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM): CFGM Cuina, CFGM Serveis de Restaurant i Bar, CFGM Panificació i Rebosteria
 • Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS): CFGS Restauració, CFGS Allotjaments turístics
 • PFI Programa de formació inicial
 • CAGS Curs d'accès a grau


Nivells

ESO, Batxillerat: tecnològic i científic, ciències socials i humanístic, CFGM de Cuina, CFGM de Serveis de Restaurant i Bar i de Fleca i Pastisseria, i CFGS de Restauració.

 

Línies

 • 4 a 1r d'ESO
 • 4 a 2n d'ESO
 • 3 a 3r d'ESO
 • 3 a 4t d'ESO
 • 3 a 1r de Batxillerat
 • 3 a 2n de Batxillerat
 • 5 a CFGM de cuina
 • 1 a Serveis de Restaurant i Bar
 • 1 a Fleca i Pastisseria3 a Restauració
 • 2 d'Allotjaments turístics
 • 1 PFI
 • 1 CAGS


Professors

La comunitat educativa es composa de 76 professors.

 

Alumnes

Els alumnes són a partir de 12 anys.

 

Especialitats

Llengua i literatura catalana, llengua i literatura espanyola, anglès, francès, grec, llatí, geografia i història, filosofia, religió, educació visual i plàstica, música, educació bàsica, matemàtiques, geologia i biologia, física i química, tecnologia ESO, tecnologia industrial, economia, psicologia o pedagogia (educació especial), tecnologia hotelera: modalitat serveis i restauració i serveis de cuina.


Aules ordinàries

Les aules ordiàries són 23 de grup i 3 de desdoblament.

 

Aules específiques

Les aules específiques són 1 sala d'actes, 1 aula de música, 1 de dibuix, 1 de tecnologia, 4 laboratoris de ciències, 1 aula d'acollida, 1 aula oberta, 1 aula-taller, 1 biblioteca, 2 d'informàtica, pistes esportives, 1 gimnàs, 1 menjador i cantina, 2 cuines pels cicles, 1 aula-pastisseria. La majoria d'aules disposen o bé d'ordinador, canó i connexió a internet, o d'ordinador i pissarra digital.

 

Horari

ESO: de 8:25 a 15:00 hores.
Batxillerat: de 8.30 a 15 hores.
CFGM cuina: flexible, oscil·la entre les 9:00 i les 21:30 hores.
CFGM fleca i pastisseria: de 9:00 a 19:00 hores.
CFGM serveis de restaurant i bar: flexible, oscil·la entre les 9:00 i les 19:00 hores.
CFGM Panificació i Regosteria de 15:00 a 21:00 hores.
CFGS restauració flexible, oscil·la entre les 11:30 i les 21:30 hores.
CFGS Allotjaments turístics de 15:00 a 21:00 hores.
CAGS Curs d'accès a graus superiors de 15:00 a 21:00 hores.
PFI Program de formació inicial de 15:00 a 21:00 hores.

 

Llengua d'ús

La llengua d'ús és el Català. Els idiomes són l'Anglès i el Francès.

 

Activitats extraescolars

El Consell Escolar aprova les activitats extraescolars a realitzar anualment, tenint en compte que ha d'estar lligades a un departament, perquè son necessàries per a l'ensenyament i consten dins de la programació específica d'aquella matèria, bé a la tutoria.

Es realitza un viatge fi d'estudis per Itàlia, Londres o Grècia a 1r de Batxillerat, a 2n de Batxillerat un viatge per visitar els museus de Paris a l'assignatura d'art, i una sortida de tres dies a les pistes d'esquí per als alumnes de nova incorporació, organitzada pel departament d'educació física.La Diada de Sant Jordi és una festa amb característiques especials.

Des de fa gairebé una dècada, es lliuren els Premis Literaris i gaudim de la música d'algun grup de rock, normalment format per alumnes del centre. Durant el curs, hi ha diferents campionats esportius: futbol-sala, bàdminton, tennis taula, i també tallers oberts a tots els alumnes: dibuix a carbonet, cuina... amb col·laboració del Consell Comarcal. Finalment, hem d'esmentar la Jornada de Portes Obertes que realitzem al mes de juliol per a tots aquells pares i mares i alumnes que s'incorporen de nou a l'institut en el proper curs.

 

Altres serveis

 • Menjador escolar: gestionat pel centre, amb monitor
 • Servei de taquilles: per a la totalitat dels alumnes
 • Aparcament de bicicletes: dins del centre
 • Restaurant: obert al públic dimecres i divendres de 14:00 a 16:00hores


Projecte educatiu

Les característiques més importants són:

El foment entre els alumnes del gust pel treball ben fet, el concepte de llibertat lligat a la responsabilitat personal i el respecte als altres membres de la comunitat educativa

Una atenció individualitzada en l'acció tutorial, amb contacte permanent amb els pares

Una visió integradora del tractament de la diversitat que ens permet, aprofitant els recursos existents, augmentar grups en els nivells inicials dels cicles de l'ESO i fer que la mitjana se situï al voltant dels 25 alumnes per grup

Una constant i permanent vetlla per tal que les normes de convivència de què ens hem dotat siguin seguides per tots els membres de la comunitat escolar. Per poder estudiar és necessari un ambient i una tranquil·litat personal que les normes de convivència i la necessària disciplina han de garantir en tot moment.


Comunitat educativa

L'AMPA de l'IES Joan Ramón Benaprès és la més ferma col·laboradora del centre i treballa juntament amb tota la resta de la comunitat educativa per tal de que els nostres alumnes puguin aconseguir els majors nivells d'instrucció i aprenentatge que siguin possibles, així com que aprenguin a ser ciutadans responsables i solidaris. Pel que fa a la participació de les mares i pares d'alumnes, a més que mitjançant l'AMPA, es disposa de pares i mares delegats per a cada curs, que canalitzen les inquietuds d'aquest sector.