Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

Institut Vinyet

DSC_8965.JPG

 

Tipus de formació

ESO de 3 línies i Batxillerat d'1 línia.

 

Professors

La comunitat educativa es composa de 27 professors/es.


Alumnes

A partir dels 12 anys.


Horari

Dilluns a divendres de 08:30 a 15:00 hores.


Idiomes

Anglès i francès. Hem engegat des de fa tres cursos un Projecte de Llengües estrangeres en anglès. Aquest curs hem disposat d'una auxiliar de conversa en el marc del Projecte de Llengües. També hem engegat enguany un intercanvi telemàtic amb escoles franceses.


Activitats pedagògiques complementàries

Sortides pedagògiques organitzades des dels diferents departaments. El centre organitza també actes per celebrar el Nadal, Carnaval i la diada de St. Jordi. Revista del centre i activitats de ràdio. Els alumnes de 1r fan un trimestre de vela. Participació en el Programa Salut i Escola (una ATS atén l'alumnat que ho demana els dimarts al matí).


Activitats extraescolars

L'AMPA organitza activitats extraescolars fora d'horari escolar. El curs 2010-11 s'han realitzat tallers de teatre, cinema i informàtica les tardes de dilluns, dimarts i dijous.

L'Associació Esportiva organitza activitats fora d'horari escolar (normalment la tarda de dimecres a partir de les 15h.) Aquest curs ha organitzat partits de futbol, tennis de taula, bolei, hip-hop, korfball i altres.

Participació a activitats esportives municipals i comarcals.

Participació a les celebracions sitgetanes, com ara el Corpus i el Carnaval.

Participació al campionat comarcal d'escacs.

 

Altres serveis

Menjador escolar gestionat per l'AMPA (dos torns segons horari, 13.00h i 14.00h.). Presta servei tots els dies de la setmana, incloses les dues tardes lliures.

Hi ha transport urbà des del centre del poble cada 30 min. i dos autobusos llançadora (sense parades) a les hores d'entrada i sortida.

 

Projecte educatiu

Al llarg dels 5 cursos que fa que existeix el centre hem anat dibuixant un Projecte Educatiu en què destaca:

- Participació al Projecte eduCAT 1x1 a 1r i 2n d'ESO.

- Formació integral de l'alumne des del coneixement de la persona que és i no únicament des de la vessant purament acadèmica.

- Impuls a la participació de l'alumnat en la vida del centre (Junta de delegats, Consell Escolar, Associació d'Estudiants...).

- Impuls a les segones llengües, tan presents en el nostre entorn social, cultural i laboral immediat.

- Concepte d'educació basat en l'esforç i la responsabilitat personal.

- Voluntat d'aprofitar l'entorn sitgetà ric i plural, cultural i lingüísticament, en la formació del nostre alumnat.

- Difució entre el nostre alumnat dels valors civils i democràtics que ajuden a construir una convivència harmònica i pacífica entre les persones.

- Impuls de les noves tecnologies i la seva inclusió en la pràctica pedagògica diària.

- Programa de Mediació Escolar.

 

Comunitat educativa

Junta directiva, Consell Escolar (Comissió permanent, C. econòmica, C. de convivència), Claustre (Equips docents de nivell, Departaments, Comissió d'atenció a la diversitat), Junta de delegats, Personal administratiu i de serveis i AMPA.


Departaments

Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, anglès, geografia i història, religió, matemàtiques, biologia i geologia, física i química, tecnologia, educació física, educació visual i plàstica i música.


Oferta formativa postobligatòria

Batxillerat de Ciències i Tecnològic
Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials


Condicions d'accès

S'accedeix amb el títol d'ESO


Titolació que s'obté

Títol de batxillerat


Durada

2 cursos acadèmics


Sortides professionals

Estudis universitaris. Cicles Formatius de Grau Superior. Món del treball.


Recursos i espais

El centre disposa de tots els espais necessaris per dur a terme les activitats pedagògiques pròpies d'un centre de secundària: aula de tecnologia, aula taller, laboratoris, aula d'informàtica, aula de plàstica, gimnàs, pistes esportives, aula d'idiomes, aula de música i aula d'audiovisuals.