Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Promoció econòmica

(Tancat) Ajuts destinats a la creació d'empreses per part de persones autònomes

Les ajudes van destinades únicament a cobrir les despeses inicials necessàries per a la posada en marxa del negoci.

Dues línies d'ajuts:

 • Línia1 : Empreses creades amb posterioritat a l’1 de juliol de 2019.
 • Línia 2: Empreses de nova creació d'autònoms donats d’alta al RETA entre l'1 de juliol i el 15 d’octubre de 2020.

Import de les ajudes: L’import de la subvenció serà com a màxim el 80% de la factura presentada, amb un import màxim subvencionable de 2.500 €.

En el cas d’empreses que ja han iniciat l’activitat les despeses podran tenir caràcter retroactiu.

Requisits generals:

 • Tenir el domicili fiscal i desenvolupar una activitat econòmica a Sitges.
 • Tenir tots els permisos exigibles relatius a l'activitat.
 • Presentar un pla de negoci, amb el pla econòmic-financer detallat, i motivar la necessitat de l’ajut demanat.
 • Estar donats d’alta al RETA en el moment de la justificació de l’ajut.
 • Estar al corrent de pagament d’impostos i tributs.

Requisits específics Línia 1: Empreses creades amb posterioritat a l’1 de juliol de 2019

 • Portar menys de 12 mesos consecutius donades d’alta al RETA a 1 de juliol de 2020.

Aquells professionals que s’hagin vist obligats a deixar d’exercir la seva activitat durant el període d’estat d’alarma però que la reprenguin un cop hagi finalitzat, es podran presentar igualment a aquest ajut i no es comptabilitzarà aquesta aturada forçosa com un incompliment als requisits de la mateixa.

 • Presentar les factures i comprovants de pagament corresponents a l’ajut demanat al fer la sol·licitud.

Requisits específics Línia 2: Empreses creades entre juliol i octubre de 2020

 • Persones treballadores que s’hagin incorporat al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) entre l’1 de juliol i el 15 d’octubre de 2020.
 • Presentar el pressupost acceptat corresponent a l’ajut demanat al fer la sol·licitud.

Tramitació: A través del portal de tràmits, https://carpeta.sitges.cat, on trobareu tots el formularis vinculats a aquest tràmit. 

Termini de sol·licitud:

 • Línia 1: del 8 al 28 de juliol.
 • Línia 2: del 8 de juliol al 15 d’octubre de 2020.

Pagament: Avançament del 75% un cop verificades les dades de la sol·licitud i un 25% un cop es justifiquin les despeses.

Accés a les bases aprovades pel Ple del 25 de juny: aquí

Publicació al DOGC aquí

Accés a la publicació de l'atorgació de l'ajut per la Línia 1 el 16/11: >aquí

Accés a la publicació de l'atorgació de l'ajut per la Línia 2 el 23/11: >aquí

Accés a la publicació de la justificació de l'ajut per la Línia 1 el 22/12: >aquí

 

Més informació: serveisempresa@sitges.cat