Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Promoció econòmica

(Tancat) Ajuts per a la reactivació d’autònoms i petites empreses amb una antiguitat superior als cinc anys

Ajudes destinades a cobrir les despeses necessàries per a la reactivació de l’activitat empresarial i professional d’autònoms i petites empreses d’activitats declarades com a no essencials per l’estat d’alarma i que tinguin una antiguitat superior a cinc anys a 1 de juliol de 2020.

S’entendrà com a reactivació empresarial l’adopció de mesures com les que es relacionen a continuació, entre altres:

 • inversió en tecnologia com a suport de l’activitat empresarial,
 • desenvolupament d’aplicacions de venda on line,
 • obtenció de certificacions sanitàries,
 • assessorament i consultoria per a l’adhesió i/o l’obtenció de la Certificació Biosphere de turisme sostenible,
 • obtenció d’altres certificacions que avalin la qualitat dels productes i/o serveis,
 • implementació de sistemes d’eficiència energètica,
 • adopció de mesures que facilitin la integració del teletreball de manera estable a l’empresa,
 • incorporació de noves línies complementàries de negoci,
 • registre de noves patents en relació a les noves línies d’actuació

 Import de les ajudes: L’import màxim de subvenció és de 2.500 €.

Concurrència competitiva fins a exhaurir el pressupost de 100.000 €.

Els ajuts s’atorgaran per ordre de puntuació segons els criteris recollits a les bases.

 Requisits:

 • Tenir el domicili fiscal i desenvolupar una activitat econòmica a Sitges.
 • Tenir tots els permisos exigibles relatius a l'activitat.
 • Realitzar una activitat declarada no essencial durant l’estat d’alarma.
 • Portar més de cinc anys consecutius d’activitat a 1 de juliol de 2020, tant les empreses com els autònoms. (no es considerarà interrupció el període comprés en l’estat d’alarma motivada pel COVID 19 sempre i quan s’hagi tornat a reprendre l’activitat al donar-se per finalitzada aquesta situació excepcional)
 • Estar donat d’alta en el moment de fer la sol·licitud i la justificació de l’ajut.
 • Estar al corrent de pagament d’impostos i taxes.
 • Presentar una memòria detallada i/o un pla de reactivació empresarial, amb el pla econòmic-financer detallat, i motivar la necessitat de l’ajut demanat.

Tramitació: A través del portal de tràmits, https://carpeta.sitges.cat, on trobareu tots el formularis vinculats a aquest tràmit. 

Termini de sol·licitud: Fins el 8 de setembre de 2020.

Pagament: Avançament del 75% un cop verificades les dades de la sol·licitud i un 25% un cop es justifiquin les despeses.

 Accés a les bases: aquí

 Més informació: serveisempresa@sitges.cat