Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

25/01/2023: Proposta d'acord del Grup Municipal Socialista a instància de la Joventut Socialista de Catalunya a l'Alt Penedès i el Garraf per a la creació d'un servei directe d'autobús entre el Garraf i el Campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona

Sessió ordinària de 25 de gener de 2023


“Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, durant el curs 2020-2021, 4.540 estudiants de la comarca del Garraf es veien obligats i obligades a desplaçar-se fora d’aquesta per raó d’estudis, universitaris o no universitaris.

Més de 300 alumnes (el curs 2020-21) i més de 900 treballadores i treballadors (l’any 2011) es desplacen, per raó d’estudis o feina, a la comarca del Vallès Occidental, que acull, entre altres, el Campus Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Actualment, la connexió en transport públic entre qualsevol dels municipis del Garraf i el Campus Bellaterra implica un mínim de 2 transbordaments, 3 vehicles (Rodalies i FGC o autobús) i entre 1 hora i 30 minuts i 2 hores i 55 minuts, segons el municipi d’origen i els principals horaris d’inici o final de la jornada lectiva. Tot plegat, implica una manca d’incentius per fer el desplaçament en transport públic d’un trajecte de 45 minuts, de mitjana, en vehicle privat.

Ja a l’Estudi de millora del transport públic a l’Alt Penedès, al Baix Penedès i al Garraf de desembre de 2014, de la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, es preveia una nova línia de bus interurbà per connectar Vilanova i la Geltrú i Bellaterra (proposta NS1, a la pàgina 95, de l’informe esmentat), sense data concretada, però amb previsió d’instauració l’any 2015. A principis de l’any 2022, a la Taula de mobilitat del Penedès, es van anunciar dos serveis: el Vilafranca – Sant Sadurní – UAB i el Vilanova – UAB. Durant el curs 2022-2023 s’han implementat connexions directes entre Vilafranca i la UAB, però a gener de 2023, continua sense existir cap connexió directa entre la comarca del Garraf i el Campus Bellaterra de la UAB.

Actualment, existeixen 17 línies d’autobús interurbà amb destí al Campus Bellaterra que connecten 52 municipis d’arreu de Catalunya. Molts d’aquests, disposen d’alternatives amb altres transports públics més favorables a les de existents a la nostra comarca, amb menor distància, temporalitat del trajecte i/o cobertura poblacional.

En l’actual revolució climàtica en què està immersa la societat, i en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i el desenvolupament de l’Agenda 2030, la necessitat d’augmentar l’ús del transport públic en detriment del vehicle privat és encara més evident. Una tasca que també involucra a les Administracions en la millora de la connectivitat, els incentius i la sostenibilitat del sistema públic de transports.

Per totes aquestes raons, queda palesa la necessitat de millorar i eixamplar la xarxa de transports públics per ajustar-la a les demandes i fer-la realment atractiva per als i les usuàries.

És per tot l’exposat que des de la Joventut Socialista de Catalunya de l’Alt Penedès i el Garraf apostem per la creació de noves línies d’autobús interurbà que connectin la comarca del Garraf amb el Campus Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:

ACORD

PRIMER. Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a actualitzar la proposta de nova connectivitat entre Vilanova i la Geltrú i Bellaterra i afegir-ne la resta de municipis de la comarca.

SEGON. Iniciar, a través de l’Autoritat del Transport Metropolità, la creació d’aquestes noves connectivitats entre la comarca del Garraf i el Campus Bellaterra de la UAB, mitjançant línies directes o semidirectes d’autobús interurbà, amb freqüències de pas ajustades als principals horaris lectius d’aquest campus universitari, per la seva entrada en funcionament a l’inici del curs 2023-2024.

TERCER. Insta a l’Autoritat del Transport Metropolità a incloure aquest servei al sistema tarifari integrat, sent vàlids els abonaments existents (T-Casual, T-Usual, T-Jove, etcètera).

QUART. Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a treballar per la millora de la connectivitat entre els municipis de la comarca del Garraf, per facilitar-ne i compatibilitzar l’accés a les noves connexions amb el Campus Bellaterra.

CINQUÈ. Instar al govern de l'Estat espanyol a treballar per la línia orbital que connecti Vilanova amb Vilafranca, Martorell i la UAB. Paral·lelament, en el Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030, crear un hub a Sant Vicenç de Calders, que permeti millorar la connectivitat amb Tarragona i entre Vilanova-Vilafranca de forma més àgil, directa i ràpida.

SISÈ. Instar al Consell Comarcal del Garraf, com a màxim òrgan administratiu de la comarca, a impulsar i dur a terme les gestions necessàries per fer possible les demandes proposades.

SETÈ. Instar a l’Ajuntament a impulsar noves campanyes informatives per fomentar l’ús del transport públic, també, als desplaçaments interurbans i en les seves diferents modalitats.” S’afegeix punt CINQUÈ per esmena proposada pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

S’afegeix punt SISÈ per esmena proposada pel del Grup Municipal Comuns Verds de Sitges. Es desplaça el punt CINQUÈ de la proposta inicial al punt SETÈ, per la inclusió de les esmenes indicades anteriorment.


Aprovada