Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

31/01/2024: Proposta d’Acord que presenten els Grups Municipals PSC-EM-CP i Junts per Sitges, per a la Preservació de les Platges de Sitges i l'ús Sostenible de la Sorra Dragada dels Ports de Sitges

Sessió ordinària de 31 de gener de 2024

 

Les platges de Sitges són un component essenci al del nostre patrimoni natural i un atractiu turístic que contribueix a la generació d’una activitat esportiva, lúdica i cultural de gran impacte social i econòmic.

Aquests espais són crucials per a activitats esportives, promovent un estil de vida actiu i saludable, així com punts de trobada social i escenaris únics per a esdeveniments culturals i festius.

Considerades com a valuós patrimoni natural, les platges de Sitges no només tenen importància econòmica i social, sinó que també representen espais recreatius que permeten a la comunitat i als visitants connectar amb la natura i gaudir de l'entorn costaner.

En els últims anys, i derivat dels efectes del canvi climàtic que afecta a tot el litoral mediterrani, s'ha observat amb creixent inquietud la disminució recurrent de sorra a les nostres platges, afectant no només el nostre atractiu turístic, sinó també l'equilibri ecològic del nostre entorn costaner i pot arribar a posar en perill algunes zones, equipaments i infraestructures del litoral.

Recordar també la pràctica d’administracions anteriors, on s’utilitzava la sorra dragada als nostres ports per tal de pal·liar temporalment la manca de sorra a les nostres platges, una acció que, amb els coneixements dels quals es disposa actualment, s’ha d’entendre com una solució tant immediata com efímera, alhora que cal treballar per trobar solucions efectives a més llarg termini.

La col·laboració entre autoritats, experts i la ciutadania serà clau per abordar la disminució de sorra a les nostres platges, així com també demostra el nostre compromís col·lectiu amb un futur sostenible per Sitges. Gestionar la reutilització de la sorra dragada als nostres ports per protegir les nostres infraestructures és l’inici d’un camí cap a la preservació del nostre patrimoni natural i la prosperitat contínua d’un dels nostres béns més preuats.

Per tot el que hem exposat, proposem al plenari de l’Ajuntament de Sitges l’adopció dels següents acords:

Primer. Instar a l'Ajuntament a prengui en el termini màxim de 1 mes la iniciativa en la recerca de una solució definitiva, o si més no allargada en el temps, per evitar la recorrent degradació de les nostres platges i col·laborar en la regeneració natural dels nostre litoral marítim.

Segon. Instar a l’adopció de mesures urgents, davant el Departament de Costes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico i al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, que facilitin que la sorra dragada als nostres ports sigui destinada, en primer lloc, a les nostres pròpies platges més afectades per la manca de sorra abans de ser cedida a altres municipis, amb l’objectiu de protegir les infraestructures costaneres.

Tercer. Establir les bases per a una gestió sostenible i efectiva del nostre entorn costaner amb l'aplicació controlada de sorra regenerada, recolzada per estudis ambientals avalats pels responsables tècnics corresponents, que garanteixi les pràctiques sostenibles i la preservació del nostre entorn costaner.

Quart. Elaborar i publicar un Pla d'Actuació per garantir l'aportació de sorra per a aquest estiu, informant, obertament i clarament a la ciutadania, sobre les actuacions i efectes d’aquest Pla.

Cinquè. Promoure la participació activa de totes les administracions públiques, especialment del Departament de Costes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico i del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya en el procés de presa de decisions, assegurant una gestió inclusiva i representativa.

 


Aprovada