Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

31/01/2024: Moció per combatre la multireincidència delictiva

Sessió ordinària de 31 de gener de 2024

 

Actualment, i segons les dades del darrer baròmetre d’opinió política del Centre d’Estudis d’Opinió, la inseguretat ciutadana és la sisena preocupació de la ciutadania de Catalunya, amb el mateix percentatge que una problemàtica tan evident com és l’accés a l’habitatge.

En les darreres setmanes i mesos hem vist com, especialment en l’àmbit municipal, han estat moltes les veus que han llançat una crida d’auxili per posar solucions urgents al problema dels delinqüents multireincidents que posen en perill la seguretat ciutadana.

Hem vist també com nombrosos i diversos municipis veuen posada en entredit la convivència per part de delinqüents habituals. Per posar exemples clarificadors, a Barcelona, l’any 2022, 284 delinqüents multirencidents van acumular 5.600 fets delictius.

En el primer semestre del 2023, 269 en sumaven 4.065. A Calella (Maresme), onze delinqüents han arribat a acumular més de 260 delictes. Molts d’aquests municipis han aixecat la veu per demanar actuacions i posar solucions.

El passat juliol de 2022 es va aprovar al Congrés dels Diputats una reforma de l’article 234.2 del Codi Penal per tal de donar una resposta adequada als casos de multirreincidència en furts, ja que fins aleshores només es tenien en compte aquells que
superessin els 400€. Aquesta reforma, després de més d’un any en vigor, no ha demostrat ser efectiva: el problema va més enllà de la tipificació penal i té un dels seus principals origens en la incapacitat del sistema judicial de donar resposta de forma àgil a casos com aquests. L’increment d’efectius policials es mostra ineficient si la justícia no és capaç de donar recorregut sancionador a les actuacions dels cossos i forces de seguretat. Els cossos policials s’acaben desmotivant i la sensació de desemparament del món local és creixent.

Es posa de relleu, doncs, que és urgent un reforç de la capacitat del sistema judicial per entomar els casos de multireincidència i no permetre que la impunitat acabi imposant-se.

És per tot això que el grup municipal de Junts per Sitges proposa l’adopció dels següents acords:

ACORDS

Primer.- Manifestar la necessitat de procedir a la reforma i adaptació del Codi Penal i la Llei Orgànica d'enjudiciament criminal per tal de fer front al fenòmen de la multireincidència i la inseguretat ciutadana que comporta, i instar a la Generalitat de Catalunya a elaborar una proposta a tals efectes i presentar-la a la Comissió de Justicia del Parlament de
Catalunya.

Segon.- Exigir al Govern de la Generalitat que elabori amb la màxima celeritat un estudi sobre els jutjats de Catalunya que, degut a la sobrecàrrega d’actuacions que pateixen, han de fer front a retards que impossibiliten la gestió de la multireincidència adequadement. I fet el diagnòstic, que se sol·liciti per part del Departament de Justicia de la Generalitat de
Catalunya al Ministeri de Justícia nous jutjats i els jutges de reforç que corresponguin.

Tercer.- Sol.licitar als Ministeris d'Interior i de Justicia que emetin un informe de valoració de l’eficàcia de la reforma del Codi Penal aprovada el 2022 en relació a la multireincidència.

Quart.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol, al Congrés dels Diputats i al Senat, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.

 

Aprovada